Esimerkkejä Moodlen käytöstä

Hyvä vierailija! Mediapalvelimen vaihdoksen vuoksi päivitämme sivustoa ja videoiden toiminnassa on häiriöitä lokakuun aikana. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

Esimerkkejä Moodlen käytöstä

Videot laatinut: Erkki Pesonen, yliopistonlehtori, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Esimerkki flipatun opintojakson rakenteesta

Videolla (kesto 6:22) Erkki Pesonen kertoo opintojakson Moodle-ympäristön rakenteesta käyttäen esimerkkinä omaa Johdatus tietojenkäsittelyyn -opintojaksoaan. Siinä teema on jaettu viikkokohtaisiin lohkoihin, johon on myös merkitty oppimistavoitteet. Aihe on eritelty opiskeltavaan materiaaliin, tehtäviin sekä oheismateriaaliin.

Esimerkki materiaalin esittämistavoista Moodlessa

Videolla kerrotaan, miten sisältöä (tekstiä, kuvia ja videoita) voi esittää Moodlen ympäristössä sivu- ja kirjatyökaluja käyttäen. Videolla kerrotaan myös videon linkittämisestä ja upottamisesta. Huomaa, että jokaisen videon lisäämisen jälkeen tulee muutokset tallentaa, muuten video ei tallennu. Videon kesto on 3:01.

Kurssiarviointien tuominen Moodleen

Videolla (kesto 4:06) näytetään, miten kurssiarvioinnit saa vietyä Moodlesta Exceliin ja kuinka vastaavasti muualla tehdyt arvioinnit voi syöttää Moodleen, jos kaikki arvioinnit haluaa Moodleen.