Opiskelijalle

Opiskelijalle – Flippaus opiskelumenetelmänä

Opiskelussa olemme usein tottuneet siihen, että opettaja kertoo asiat esimerkiksi luennoilla. Tämän jälkeen opiskellaan itsenäisesti kotona tenttiin lukien ja tehtäviä tehden. Flippauksessa (Flipped Classroom tai Flipped Learning) asia on päinvastoin, kun käsiteltävä asia opiskellaan itse ennen kontaktitapaamista. Kontaktitapaamisessa opiskeltua asiaa käsitellään yhdessä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Flippauksessa, kuten muissakin oppimislähtöisissä opiskelumenetelmissä vastuu omasta oppimisesta korostuu ja se vaatii itsekuria sekä ajanhallintaa. Luentojen vähyys lukujärjestyksessä ei siis välttämättä merkitse sitä, että kaikki tyhjä olisi vapaa-aikaa.

Tälle sivulle on koottu ohjeita ja vinkkejä flipatulla opintojaksolla opiskeluun, mutta ohjeet soveltuvat erinomaisesti muuhunkin opiskeluun. Seuraavalla videolla Sovelletun fysiikan laitoksen lehtori Markku Saarelainen kertoo flippauksesta opiskelijan näkökulmasta. Videon kesto on 03:19.

Flippaus ja työelämätaidot

Työelämässä tarvitaan useita erilaisia taitoja, joista osa on yleisiä ja alasta riippumattomia. Seuraavalla videolla professori Laura Hirsto kertoo työelämätaitojen harjaannuttamisesta opintojaksoilla.

Opintopsykologin vinkkejä hyvään opiskeluun

Opintopsykologit ovat koonneet flippauksen ja muiden opintojen kannalta oleellisia asioita parille videolle. Ensimmäinen video (kesto 07:34) käsittelee opiskelun aloitusta:

Toinen video (kesto 10:26) käsittelee flipattavan opintojakson aikana huomioitavia asioita:

Linkkejä

Tukea psyykkiseen hyvinvointiin

Tukea opiskelutaitoihin

Tukea oppimiseen erilaisille oppijoille

  • Apua, neuvontaa ja koulutusta erilaisille oppijoille, tukea oppimisvaikeuksissa: Erilaisten oppijoiden liitto
  • Esteettömyys korkeakoulussa -hankkeen sivut, tukipalvelut ja hyvät käytännöt opiskelujärjestelyissä: esok.fi

Tukea ADD/ADHD-haasteissa

  • ADHD-liiton sivusto, jolla tietoa ja tukea elämän eri osa-alueisiin liittyen: adhd-liitto.fi