Kontaktiopetus

Mitä tehdä kontaktiopetuksessa?

Kontaktiopetus on flippauksen toinen erittäin tärkeä osa, jota kaikki ennakkomateriaali palvelee. Tämä yhtälö on flippauksen ydin, toisin sanoen flippaukseen tarvitaan hyvin suunnitellut ennakkomateriaalit, jotka palvelevat hyvin suunniteltua kontaktiopetusta.

Flippaus ei ole yksi yksittäinen pedagoginen lähestymistapa, vaan se on ennemminkin sateenvarjo kontaktiopetuksen ratkaisuihin. Pääasia on, että kontaktiopetuksessa painotetaan opiskelijan aktiivista roolia oppimisessa, opiskelijalähtöistä opetusta painottavaa. Opintojakson aikana on siis mahdollista käyttää kontaktiopetuksessa esimerkiksi projektityyppistä työskentelyä, ryhmä- ja parityöskentelyä, keskustelua tai soveltavia ja syventäviä harjoitustehtäviä. Jokaisen kerran ei siis tarvitse edetä samalla tavalla. Mikäli opintojakson kontaktikerroilla on mukana myös etäopiskelijoita, kannattaa kiinnittää huomiota vuorovaikutteisuuteen. Tärkeää on kuitenkin muistaa se, että kontaktikerralla ei enää luennoida!

Tällä sivulla esittelemme muutamia kontaktiopetuksen menetelmiä, joiden avulla opiskeltua asioita voi käsitellä.

Ongelmaperustainen oppiminen (Problem-Based Learning, PBL)

Videolla (kesto 10:13) Erkko Sointu kertoo ongelmaperustaisesta oppimisesta ja erityisesti sen syklisestä mallista. Lähtökohtana ongelmaperustaisessa oppimisessa on työelämälähtöisyys sekä teorian ja käytännön yhdistäminen.

Tutkiva oppiminen

Videolla (kesto 07:35) akatemiatutkija Teemu Valtonen kertoo tutkivasta oppimisesta, jossa aiheen käsittelyssä edetään syvemmälle tutkimusprosessin ja tutkimusryhmän toiminnan kaltaisesti.

Case-Based Learning

Case-Based Learning (case-opetus, tapausopetus) perustuu tutkivan oppimisen malliin. Lähtökohtana on työelämä, joten tavoitteena on käsitellä sellaisia tapauksia, joita opiskelijat tulevaisuudessa työssään kohtaamaan. Videolla tutkimusjohtaja Kati Mäkitalo kertoo tarkemmin, mistä on kysymys:

Vertaisoppiminen (Peer Instruction)

Vertaisoppiminen tai vertaisohjaus (peer instruction) on opiskelijakeskeinen opetusmenetelmä, jossa sovelletaan käänteistä opetusmenetelmää ja jossa luentoaika käytetään tiedon syventämiseen kysymysten avulla. Opiskelijat vastaavat kysymyksiin sähköisesti esimerkiksi älypuhelimillaan ja keskustelevat niistä toistensa ja opettajan kanssa. Vertaisoppimisessa on näin kyse oppimisesta yhdessä muiden kanssa. Seuraavalla videolla (kesto 15:59) yliopistonlehtori ja flippari Tapio Nevalainen Farmasian laitokselta kertoo vertaisohjauksesta lisää:

Videoesityksen diat voit ladata tästä.

Kotitehtävien läpikäynti pienryhmissä

Kontaktiopetuksessa voi käydä läpi myös kotitehtäviä. Koska opiskelijat saattavat olla arkoja kertomaan vastauksia tai ajatuksiaan ääneen, voi kynnystä madaltaa esimerkiksi tehtävien läpikäymisellä pienryhmissä. Keskustellessa haasteet ja ongelmakohdat tulevat esille toisella tavalla, minkä vuoksi myös yhteisessä keskustelussa vaikeampien asioiden käsittely helpottuu. Seuraavalla videolla (kesto 07:09) Erkki Pesonen kertoo aiheesta lisää: