Nyt riittää luennointi

Nyt riittää luennointi! Peruskurssia flippaamaan

Helena Kantanen & Outi-Maaria Palo-oja, Kauppatieteiden laitos

Tässä raportissa on useita alasivuja, joihin pääsee yläreunan navigaatiosta. Sivun lopusta löytyvää kuvaketta klikkaamalla pääsee siirtymään seuraavalle sivulle.

Taustaa

Markkinoinnin perusteet -kurssilla (6 op) oli aiemmin 30 tuntia luokkaopetusta, josta noin 24 tuntia oli luennointia ja kuusi tuntia opiskelijoitten case-esityksiä. Yritystapaukset oli etsitty englanninkielisistä markkinoinnin oppikirjoista ja esitykset valmisteltiin noin kuuden hengen ryhmissä. Luokkatapaamisen aluksi oli yleensä esitys tai kaksi edellisen luentokerran teemasta ja sitten mentiin uuteen aiheeseen. Oppimisen arviointi perustui monivalintatenttiin.

Lähtötilanne. Kuva: Perttu Pakkanen

Luennoilla käytiin vaihtelevasti, varsinkin sivuaineopiskelijoilla oli vaikeuksia mahduttaa luentoja lukujärjestyksiinsä. Monivalintatentti koettiin vaikeaksi, hylkäämisprosentti oli melko korkea (takavuosina jopa 30 %, erilaisten kehittämistoimien jälkeen 15 %), joten oli ilmeistä, että kurssin työskentelytavat eivät tukeneet oppimista parhaalla mahdollisella tavalla.

Aiemmin kauppatieteiden fukseilla oli etulyöntiasema, koska he olivat opiskelleet markkinointia jo pääsykoekirjoista. Vuodesta 2018 alkaen opiskelijat ovat tulleet kauppatieteisiin lukiokurssien tiedoilla, joten samanlaista eroa pää- ja sivuaineopiskelijoiden välillä ei enää ole. Toisaalta opiskeluvalmiuksien ja -taitojen osalta fuksit ja paljon pidemmälle edenneet sivuaineopiskelijat ovat hyvin erilaisessa tilanteessa, joten heterogeenisuus leimaa kurssia edelleen.

Kurssin uudistus liittyi keskeisesti myös koko yliopiston tavoitteisiin rakentaa fukseille hyvä ensimmäinen vuosi ja auttaa heitä kiinnittymään entistä paremmin opiskelukaupunkiin, yliopistoon, omaan tieteenalaan ja tulevaisuuden työtehtäviin. Uudistuksen ajankohta oli siten varsin otollinen.

Kurssilla oli v. 2019 yhteensä 106 opiskelijaa, joista vajaa puolet oli kauppatieteiden fukseja ja reilu puolet kauppatieteiden sivuaineopiskelijoita tai yksittäisen kauppatieteiden kurssin opiskelijoita.