Kurssikäsikirja

Kurssikäsikirja

Heti alussa päätettiin koota kurssimanuaali, jotta kaikki ohjaajat olisivat kartalla siitä, miten harjoitukset toteutetaan. Vastuuopettaja täydensi käsikirjaa viikoittain kurssin edetessä ja ohjaajatiimi tutustui aina ennalta kunkin kerran työskentelyyn. Kurssin ideoinnissa oli suureksi avuksi Ideapakka-aineisto (www.ideapakka.fi) ja erityisesti sen Oppiminen ja ryhmätyöskentely -osio.

Käsikirjassa oli ohjaajien tueksi lyhyesti päivän harjoituksen teoriatausta, tavoitteet ja tutustumisideoita. Yritimme saada variaatiota niin tutustumistehtäviin kuin aiheitten käsittelyyn ja niiden purkuun, jotta mielenkiinto säilyisi. Loppuun oli listattu ongelmatilanteita, kuten mitä tehdä, jos joku dominoi ryhmässä, tai ei ole lainkaan tutustunut ennakkoaineistoon.

Kuvassa avustajan kommentti: "Kurssimanuaali oli hyvä. Sitä käytin itsekin paljon."
Opetusavustaja-Lauran kommentti kurssimanuaalista.

Käsikirjan rakenne oli seuraava:

  1. Käsikirjan tavoite, ryhmänohjaajien tehtävät ja harjoitusten aikataulu
  2. Tutustumis- ja lämmittelyideoita
  3. Case-harjoitusten käsittely
  4. Yhteenveto- ja päätöstapoja
  5. Tuotosten jakaminen Moodlessa
  6. Ongelmatilanteita
Case-harjoitustilanne käytännössä 1. Kuva: Helena Kantanen