Yhteenveto

Yhteenveto

Flippaamalla peruskurssin pystyimme muuttamaan opiskelun etupainotteiseksi: asiat on opiskeltu hyvinkin syvällisesti jo paljon ennen tenttiä, joten tentti on vain pieni osa kokonaissuoritusta. Opiskeluilmapiiri koettiin harjoituksissa hyvin myönteiseksi, mikä tukee osaltaan sekä yliopiston että laitoksen tavoitteita kiinnittää fuksit paremmin omaan yliopistoon ja opiskelualaan.

On tietysti asioita, joita emme osanneet ennakoida emmekä saaneet kohdalleen vielä tällä ensimmäisellä kierroksella. Ennakkoaineistot toimivat kuitenkin hyvin, samoin itseopiskelutehtävät. Meillä oli kova miettiminen harjoitusten määrässä ja rajasimme maksimiosallistujamäärän 36:een meille osoitetun opetustilan rajoitteiden takia ja koska meillä oli käytettävissä korkeintaan kuusi ryhmänohjaajaa/harjoitus. Jatkossa on mietittävä, pitäisikö pakollisia harjoituksia olla enemmän. Resurssit voivat olla haaste: pariopettajatyöskentely ei ole laitoksellamme tavallista, joten kurssi tulisi toteuttaa vain yhden yliopistonlehtorin voimin. Lisäksi on mietittävä, mistä saadaan rahat opetusavustajien palkkioihin. Opettajien kannalta yhdessä tiimin kanssa suunnitteleminen ja opettaminen oli pedagogisesti mielekästä, tehokasta ja rikastavaa, joten on todella toivottavaa, että tämän tyyppinen työskentely saisi jatkua. Kokeilimme kurssin aikana paria harjoitusta vain kahden ohjaajan voimin ja ryhmien työskentely oli tuolloin paljon tehottomampaa ja ohjaaja jäi ulkopuoliseksi.

Paluuta entiseen ei kuitenkaan ole. Flippaamalla peruskurssin olemme päässeet aivan uudelle tasolle niin opettamisessa, oppimisessa kuin yhteisöllisyyden kokemuksessa. Opetusharjoittelija-Anuliinan kommentti sopii varmasti meidän jokaisen suuhun: ”Flippaus opetusmenetelmänä oli äärimmäisen innostava kokemus. Opin paljon!”

Kiitämme lämpimästi yliopistoa kehittämisrahasta ja koko ohjaajatiimiä ja opiskelijoita erinomaisesta yhteistyöstä.

Lue lisää

Vastuuopettaja Helena Kantasen blogi