Ohjaajatiimi

Ohjaajatiimi

Kurssin ohjaajatiimiin kuului kaksi yliopistonlehtoria, kolme opetusavustajaa ja aikuiskasvatustieteen opetusharjoittelija. Helena Kantanen vastasi kurssin kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamista sekä opetusvideoista. Outi-Maaria Palo-oja vastasi mm. videoiden editoinnista ja itseopiskelutehtävistä sekä opetusteknologiasta. Kaikki toimivat harjoituksissa ryhmänohjaajina.

Ohjaajien tehtävät oli määritelty seuraavasti:

  • On puolueeton sisällön suhteen
  • Sitoutuu siihen, että ryhmä saavuttaa päämääränsä
  • Edistää ryhmän ja yksilöiden työskentelyä ylläpitämällä rakentavaa ja positiivista ilmapiiriä
  • Rohkaisee ja varmistaa kaikkien osallistumisen ihmisten erilaisuutta kunnioittaen
  • Varmistaa tulosten tallentamisen ja sen, että kaikki tietävät mitä tehdään ja mitä on sovittu
  • Vastaa aikataulussa pysymisestä ja työn etenemisestä
    (Summa, T. & Tuominen, K. 2009. Fasilitaattorin työkirja)

Kurssin Moodle-sivuilla oli tiimille oma suljettu alueensa, missä jaettiin erilaisia pedagogisia vinkkejä ja alla esitelty, viikoittain päivittyvä kurssikäsikirja.

Näin ohjaajatiimi esittäytyi kurssin Moodle-sivuilla (klikkaamalla saa kuvan suuremmaksi):

kuvassa on ohjaajatiimin jäsenten kuvat ja lyhyet esittelyt

Videolla (kesto 38 sekuntia) opetusavustajat kertovat kokemuksistaan.