Arviointi

Arviointi flippauksen aikana

Professori Päivi Atjonen jäsentää arviointia flippauksen neljän arviointistrategian avulla. Videolla esitellään ja tyypitellään formatiivisen arvioinnin erilaisia tekniikoita flippausprosessin vaiheiden (pre-class, in-class, post-class) mukaisesti. Esityksessä osoitetaan, millaisia oppimaan oppimisen taitoja formatiivinen arviointi voi edistää – taitoja, joita kutsutaan myös työelämävalmiuksiksi tai 21. vuosisadan taidoiksi. Lopuksi esitellään flippauksessa toteutuvat arvioinnin keskeiset ominaispiirteet. Videon kesto on 14:44.

Itsearviointi flipatuilla opintojaksoilla

Flipatuilla opintojaksoilla osa opettajista on käyttänyt itsearviointia arvioinnin osana. Opiskelija joutuu tällöin pohtimaan omaa työskentelyään ja oppimistaan. Opettajalle itsearviointi toimii palautteena asioiden oppimisen suhteen sekä toisaalta arvioinnin työkaluna. Seuraavalla videolla (kesto 6:47) yliopistonlehtori Erkki Pesonen kertoo itsearvioinnin käytöstä omalla opintojaksollaan:

Arviointia ja palautetta videomuodossa

Oppimisen arviointia voi toteuttaa teknisesti monella eri tavalla. Seuraavalla videolla tietoasiantuntija Riitta Holopainen kertoo, kuinka henkilökohtaisen, kirjallisen palautteen voi muuttaa videopalautteeksi. Näin palautteeseen saa mukaan äänen ja kuvan. Videolla kerrotaan, kuinka palaute rakennettiin, mitä etuja sillä on kirjalliseen palautteeseen verrattuna ja millaisen vastaanoton se opiskelijoilta sai. Videon kesto on 3:51.

Tekemisestä palkitseminen ja pisteyttäminen

Yliopistossa on tentillä pitkät perinteet, mutta voisiko opintojakson aikana tehtyjä asioitakin käyttää arviointikriteereinä?  Videolla (kesto 6:30) Erkki Pesonen kertoo opintojaksolla tehtyjen asioiden pisteyttämisestä ja sen vaikutuksesta opiskeluun.