Integratiivinen pedagogiikka

Integratiivinen pedagogiikka

Opintojaksoa suunniteltaessa kannattaa pohtia opiskelijoiden osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymistä. Integratiivisessa pedagogiikassa on kyse erilaisisten asiantuntijuuden elementtien yhdistämisestä oppimisen ja työskentelyn aikana, esimerkiksi käytännön harjoitusten avulla tai soveltamalla teoreettista tietoa käytäntöön. Integratiivinen pedagogiikka ei itsessään ole menetelmä, vaan pedagoginen malli, jota sovellettaessa voidaan hyödyntää monenlaisia eri menetelmiä. Videolla (kesto 26:53) professori Päivi Tynjälä Koulutuksen tutkimuslaitokselta, Jyväskylän yliopistosta, kertoo asiantuntijuuden rakentumisesta ja integratiivisesta pedagogiikasta.