Karjalan kieli flippaa

Karjalan kieli flippaa!

Flippaustoiminnan aloittaminen karjalan kielen oppiaineessa

Tällä sivulla tutustutaan karjalan kielen ja kulttuurin oppiaineessa lukuvuotena 2018–2019 toteutettuun flippaushankkeeseen. Hankkeessa suunniteltiin ja tallennettiin kaksi videoluentokokonaisuutta, joista toinen esittelee karjalan kielen oppiaineessa tehtävää tutkimusta ja toinen tutustuttaa katsojansa erään karjalan kielimuodon, livvinkarjalan, alkeisiin. Seuraavalla videolla hankkeen puuhanaisena toiminut suomen kielen post doc -tutkija Milla Uusitupa esittelee tarkemmin hankkeen taustaa ja tavoitteita.

Pagin paginua jatkau

Karjalan kieli flippaa! -hankkeessa toteutetuista videoluentokokonaisuuksista ensimmäinen esittelee Itä-Suomen yliopistossa tehtävää karjalan kielen tutkimusta. Luentokokonaisuuden tekemisen tavoitteena oli paitsi tuottaa opetusmateriaaleja ja tuoda näkyvyyttä oppiaineelle myös tutustuttaa mahdollisimman moni karjalan kielen tutkija ja opettaja opetusvideoiden tekoon. Seuraavalla videolla Milla Uusitupa kertoo, millaisia vaiheita kymmenen videoluentoa sisältävän kokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen kuului.

Igä elä, igä opastu

Karjalan kieli flippaa! -hankkeen toinen luentokokonaisuus sisältää seitsemän lyhyttä katsausta livvinkarjalan kielioppiin ja puhekieleen. Livvinkarjala on yksi karjalan kielen murre, jota puhutaan sekä Venäjällä että Suomessa. Myös livvinkarjalan opetusvideot palvelevat karjalan kielestä kiinnostuneita molemmin puolin rajaa. Seuraavalla videolla Milla Uusitupa käy lyhyesti läpi, millaisia vaiheita kielikurssivideoiden tekemiseen sisältyi.

Tietopaketti kaikille karjalan kielestä kiinnostuneille

Sekä Pagin paginua jatkau että Igä elä, igä opastu -videoluennot ovat kaikille avoimia ja katsottavissa yliopiston nettisivuilla: https://sites.uef.fi/karjala/videoluennot/. Kaikkiin videoihin voi valita myös tekstityksen.

Yhteystiedot

Hankkeen vastuuhenkilö

Helka Riionheimo

Hankkeen koordinaattori

Milla Uusitupa

Sähköposti: etunimi.sukunimi@uef.fi