Flipped Learning -hanke

Flipped Learning -hanke

Flipped Learning -hanke oli yksi kokonaisuus Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Turun yliopiston koordinoimassa Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen –kärkihankkeessa (2017–2019). Flipped Learning -hanke kuului Opetushenkilökunnan digitaidot ajantasalle! –osahankeen piiriin, jossa yhteistyöyliopistoja olivat Jyväskylän yliopisto, Taideyliopisto ja Turun yliopisto.

Flipped Learning -hankkeen tavoitteena oli tutkimusperustaisesti kehittää yliopistoissa opetusta antavien henkilöiden digipedagogisia taitoja, tarjoten heille paremmat valmiudet opiskelijalähtöisten ja oppijakeskeisten opetusmenetelmien hyödyntämiseen sekä edistäen näin opiskelijoiden opiskelu- ja työelämätaitoja. Hankkeessa käänteinen opetus (Flipped Classroom) että käänteinen oppiminen (Flipped Learning) olivat keskeisiä lähestymistapoja.

Hankkeen aikana koulutettiin opettajia käänteisen opetuksen pariin sekä Itä-Suomen yliopistossa, että yhteistyöyliopistoissa. Keväällä 2018 käynnistyneen koulutuksen aikana opettajat suunnittelivat ja toteuttivat opetuksensa ”flippausta” hyödyntäen. Osana hanketta työstettiin myös tämä julkinen, flippaukseen liittyvä materiaali, Flippausmanuaali, jota käytettiin myös koulutuksessa. Koulutusta ja tukea tarjottiin opettajille yksilöllisesti ja ryhmittäin.

Yhteistyöyliopistojen opettajat suunnittelivat flippausmenetelmän käyttöönottoa omassa yliopistossaan ja järjestivät flippauskoulutukset kiinnostuneille opettajille. Flipped Learning -hankkeen akateemisena johtajana toimi tutkijatohtori Erkko Sointu.

Osana hanketta myönnettiin UEF:ssa avustuksia opetuksen ja flippauksen kehittämistä varten. Rahoitusta myönnettiin kuudelle hankkeelle, joiden raportit löytyvät Flippausmanuaalin kehittämishankkeet-sivulta.

Hankkeen työryhmä:

  • Laura Hirsto, tutkimusjohtaja, Opettajien digitaidot ajantasalle -alahankkeen johtaja ja Flipped Learning -hankkeen projektin johtaja
  • Erkko Sointu, tutkijatohtori (tenure track), Flipped Learning -hankkeen akateeminen johtaja
  • Tuula Heide, Opetus- ja oppimispalveluiden päällikkö, Opintopalvelut
  • Jenni Kankaanpää, projektitutkija
  • Antti Ronkainen, projektitutkija
  • Antti Kauppila, suunnittelija, Opintopalvelut

Katso hankkeesta vuoden 2018 Pedaforum-konferenssia varten tehty esittelyvideo: