Täydentävä näkökulma

Täydentävä näkökulma

Tähän osioon on koottu teemoja, jotka liittyvät niin flippaukseen kuin muuhunkin opetukseen, ja joita on hyvä pohtia tai ottaa huomioon opetustyössä. Kuvakkeita klikkaamalla pääset tutustumaan aiheisiin.

Kuva on linkki integratiivista pedagogiikkaa käsittelevälle sivulle
Kuva on linkki oppimisympäristöjä käsittelevälle sivulle
Kuva on linkki käänteistä opetusta käsittelevälle sivulle