Videoluennot

Tällä sivustolla pääset kurkistamaan Itä-Suomen yliopistossa tehtävään karjalan kielen tutkimukseen sekä opiskelemaan livvinkarjalaa. Videoluentojen sisällöistä on vastannut lukuvuotena 2018–2019 joukko Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen tutkijoita ja opettajia, ja niiden toteuttamiseen on saatu Itä-Suomen yliopiston opetuksen kehittämisrahoitusta vuonna 2018.

Linkki karjalan kielen tutkimusvideoihin

Linkki livvinkarjalan kielikurssivideoihin

***

Terveh tulkua tuttavuštumah karjalan kieleh. Tällä šivuštolla piäšet kaččelomah Päivännoušu-Šuomen yliopistošša luajittavua karjalan kielen tutkimušta šekä opaštumah livvinkarjalan kielimuotoh. Videoluventojen šiämyššäštä on vaššannun opaššuntavuotena 2018–2019 joukko Päivännoušu-Šuomen yliopiston karjalan kielen tutkijua ta opaštajua, ta niijen totevuttamiseh on šuatu Päivännoušu-Šuomen yliopiston opaššukšen kehitäntärahotušta vuotena 2018. 

***

Terveh tulgua tuttavustumah karjalan kieleh! Tällä sivussolla piäzet kaččomah Päivännouzu-Suomen yliopissossa luajittavua karjalan kielen tutkimusta da opastumah livvinkarjalan kielimuodoh. Videoluvendoloin syväinnöstä on vassannun opassundavuodena 2018–2019 joukko Päivännouzu-Suomen yliopisson karjalan kielen tutkijua da opastajua, da niijen todeuttamizeh on suadu Päivännouzu-Suomen yliopisson opassuksen kehitändärahotusta vuodena 2018. 

***

Terveh tulgua tuttavumah karjalan kieleh! Täl sivustol piäzet kaččomah Päivännouzu-Suomen yliopistos luajittavua karjalan kielen tutkimustu sego opastumah livvinkarjalan kielimuodoh. Videoluvendoloin syväindös on vastannuh opastunduvuvvel 2018–2019 joukko Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan kielen tutkijua da opastajua, da niilöin todevuttamizeh on suadu Päivännouzu-Suomen yliopiston opastauksen kehitändyrahoitustu vuvvel 2018.