Boolen operaattorit AND OR NOT

Termien yhdistäminen Boolen operaattoreilla AND OR NOT

Hakusanojen yhdistäminen – Boolen operaattorit

Kun tiedonhaun aihetta ei pysty kuvailemaan täsmällisesti yhdellä sanalla ja yhdistetään useampia hakusanoja, tarvitaan Boolen operaattoreita (AND, OR ja NOT). Muitakin operaattoreita tietokannoissa käytetään. Niistä löydät lisätietoa kunkin tietokannan ohjeista. Operaattoreiden avulla yhdistetään hakusanoja toisiinsa.

Boolen logiikkaa käytetään lähes kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista.

AND-logiikkaa kuvataan kahdella pallokuviolla, jotka leikkaavat toisensa. Hakutulokseksi saadaan vain ne viitteet, jotka ovat yhteisen leikkauksen kohdalla, eli missä kaikissa mainitaan hakusanat maahanmuuttajat, minäkuva ja koulu.

AND: Kun haluat, että kaikki hakutermit (sekä että) esiintyvät hakutuloksessa (all of the words)
maahanmuutt* AND minäkuv* AND koulu*
AND-operaattori rajaa ja supistaa hakua. Mitä enemmän haussasi on AND-yhdistelmiä, sitä pienempi on hakutulos. Tämä on yleisimmin tarvittu operaattori!

OR-logiikkaa kuvataan kolmella pallukalla, jotka leikkaavat toisensa. Kaikki termit tulevat haussa mukaan: self-efficacy, self-esteem ja self image

OR: Kun haluat, että jompikumpi (joku) hakutermeistä esiintyy hakutuloksessa (any of the words)
self-efficacy OR self-esteem OR self image
OR-operaattori laajentaa hakua. Mitä enemmän haussasi on OR-yhdistelmiä, sitä suurempi on hakutulos. Tällä yhdistetään synonyymit ja rinnakkaistermit!

Kaksi pallokuviota leikkaavat toisensa. Kuvataan NOT-logiikkaa haussa koulutus NOT lapset, jossa hakutulokseksi tulee vain ne viitteet koulutuksesta, joiden tiedoissa ei ole sanaa lapset.

NOT: Kun haluat sulkea termin pois kaikista hakutuloksista.
koulutus NOT lapset

NOT-operaattorin käytössä pitää olla varovainen, ettei rajaa vahingossa pois käyttökelpoista aineistoa. Mieti, onko kuitenkin parempi hakea koulutus AND aikuiset?

Usein tarvitset on yhtä aikaa ainakin kaksi operaattoria, AND ja OR. OR-kytkettyjen hakusanojen ympärille kirjoitetaan sulkumerkit. Sulkeita käytetään perushaku/basic search -haussa tai komentohaussa.

Esim. 1: koulutu*  AND (maahanmuutt* OR pakolai*) AND (integr* OR kotout*)

Esim. 2: (occupational OR vocational OR career) AND choice AND (”parent* influence*” OR ”parental participation”)

Tarkennetussa haussa (advanced search -haussa) hakusanat voi järjestää visuaalisesti selkeämmin. Silloin termit sijoitetaan hakulaatikoihin ja valitaan sopiva(t) operaattori(t) niitä yhdistämään.

Alla on esimerkki 1) UEF-Primon tarkennetussa haussa sekä esimerkki 2) EBSCOhost Academic Search -tietokannassa ja ERIC-tietokannassa. Lisää esimerkkejä löydät osiosta Kansainvälisten artikkeleiden haku. Huomaa siellä ERIC-esimerkki sivun lopussa.

Hakusanaryhmät, jotka koostuvat rinnakkaisista termeistä, yhdistetään OR-operaattorilla. Alekkaiset hakusanaryhmät yhdistyvät AND-logiikalla.

Esimerkki 1: tarkennettu haku UEF-Primossa:

Kuvakaappaus UEF-Primon tarkennetusta hausta.
UEF-Primon tarkennettu haku

Alla esimerkki 2: EBSCOhost Academic Premier -tietokannassa:

EBSCOhosot Academi Search Premier -tietokannan tarkennettu haku

Sama esimerkki ERIC-tietokannassa:

Kuvakaappaus ERIC-tietokannan Advanced search eli tarkennetusta hausta. Rinnakkaiset termit on yhdistetty or-logiikalla. Erilliset alekkaiset hakusanaryhmät on yhdistetty and-logiikalla. Fraasit on merkitty lainausmerkkeihin.
ERIC-tietokannan (ProQuest) tarkennettu haku

ProQuest-tietokantojen ohjeet, esim. ERIC, Education Database (linkki avautuu uuteen välilehteen)

EBSCOhost-tietokantojen ohjevideo tarkennetun haun (Advanced search) käytöstä (englanniksi, pituus 2:39):

Scopus-tietokannan ohjeet. Ylhäällä linkki ohjevideoon, alempana sanallisia ohjeita (linkki avautuu uuteen välilehteen) Hae sivulta How do I search documents ja alaotsikko Operators)

Katso video Boolen operaattoreista YouTubessa (University of Auckland Library, englanniksi, kesto 4:49):

Ihmissuhteiden monimutkaisuuden matemaattinen ulottuvuus :-/ (Paul and Storm – Boolean Love Song, kesto 1:41):