Kansainvälisten artikkeleiden haku

Kansainvälisten artikkeleiden haku

Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä ovat tärkeää tutkimuskirjallisuutta. Kansainvälisten viitetietokantojen avulla saat käsityksen, mitä etsimästäsi aiheesta ylipäänsä on kirjoitettu. Tietokannoissa on usein lehtiartikkelitietojen lisäksi tietoja myös kirja-aineistosta ja konferenssijulkaisuista. Huomaa, että myös ”suomalaisista aiheista” tutkijat raportoivat tutkimuksensa yhä useammin kansainvälisissä julkaisuissa.

UEF-Primon haku kansainvälisistä artikkeleista

UEF-Primon haku kansainvälisistä artikkeleista tavoittaa yhdellä haulla useita tietokantoja. Niinkin voit löytää tarvitsemasi, mutta usein haku vaatii reippaita rajauksia viitemäärän saamiseksi kohtuullisen relevantiksi ja hallittavaksi. Hakua ei voi rajata vain haluamiinsa tietokantoihin. Kun teet hakusi yksittäisessä tiedokannassa, sinun on helpompi muokata ja hallinnoida tulosta. Vaativammat haut esimerkiksi systemaattista kirjallisuuskatsausta varten kannattaa tehdä yksittäisissä tietokannoissa.

UEF-Primossa haet kansainväliset artikkelit haet kohdistamalla haun kansainvälisiin artikkeleihin. Voit valita myös haun Elektroniset aineistot tai Kaikki. Kotimaiset artikkelit eivät sisälly UEF-Primon hakuun. Niiden hausta kerrotaan seuraavassa jaksossa, Kotimaisten artikkeleiden haku.

Kuvakaappaus UEF-Primon kansainvälisten artikkelien hausta tarkennetussa haussa. Ylävalikosta on valittava joko Kansainväliset artikkelit, elektroniset aineistot tai Kaikki.
Tarkennettu haku UEF-Primossa. Valitse ylhäällä, mihin aineistoihin kohdistat hakusi.

Haku kansainvälisistä tietokannoista (erilliset tietokannat)

Artikkelit ovat saatavissa joko kokonaisuudessaan (full text) tai pelkkinä viitteinä tietokannasta riippuen.

  • Erillisissä tietokannoissa voi usein jäljittää viitteen kokotekstinä muista kirjaston hankkimista tietokannoista linkityspalvelun kautta: klikkaa Find it -linkkiä  Kuvakaappaus. Kuva Find it -linkistä, joka linkittää aineistoja UEF-Primon tietokantojen välillä..
  • UEF-Primon kansainvälisten artikkeleiden haussa  voit  ladata suoraan  PDF-tiedoston tai päästä lehden sisällysluetteloihin. Klikkaa otsikkoa tai Saatavilla verkossa -linkkiä, jos ensin haluat lisätietoja julkaisusta.
Kuvakaappaus UEF-Primosta. Kansainvälisen artikkelin tiedoissa on linkit Lataa PDF-tiedosto ja Näytä lehden sisältö.
UEF-Primosta on suora pääsy artikkeleihin ja lehden sisältöön.

Tietokannoissa on paljon päällekkäisyyttä. Osittain tietokannan valintaan vaikuttaa myös aihe, josta olet tietoa etsimässä. Jos aiheesi on tieteidenvälinen tai monitieteinen, tutustu myös muiden alojen tietokantoihin.

UEF-Primon tietokantahaku löytyy haun aloitussivun ylävalikosta. Aiheittain tai tieteenaloittain järjesteltynä löydät ne tietokantahaun sivulla vasemmalla olevasta valikosta Tietokannat aiheittain. Tietoaineistot tieteenaloittain -linkki vie kirjaston tiedonhaun tuen sivulle. Siellä on aloittain listattuna suositukset tärkeimmiksi tietokannoiksi.

Kuvakaappaus UEF-Primosta näyttää, mistä voi hakea tietokantoja.

Tässä joitakin esimerkkejä kasvatustieteellisiä aineistoja sisältävistä tietokannoista. Lisää löydät kirjaston Tietoaineistot tieteenaloittain -sivuilta Käyttäytymistieteet-linkin alta. Pitkä lista löytyy yllä näytetystä kategoriasta Tietokannat aiheittain (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Tietokannan nimi Tietokannan sisältö
ERIC (ProQuest) Kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen kansainvälinen viitetietokanta. Tietoja mm. lehtiartikkeleista, kirjoista, konferenssijulkaisuista, väitöskirjoista, raporteista ja audiovisuaalisista aineistoista. Viitteitä on vuodesta 1966 alkaen. Jonkin verran kokotekstilinkkejä. Arvostettu asiasanasto ERIC Thesaurus.
Search tips (ProQuest)
EBSCOhost Academic Search Premier Monialainen, sekä viitetietoja että kokotekstiartikkeleita sisältävä tietokanta. Kokonaiset artikkelit noin 4700 lehtinimekkeestä 1990-luvulta alkaen, lisäksi artikkeliviitteitä ja tiivistelmiä noin 3400 lehtinimekkeestä. Hakuliittymän kieleksi voi vaihtaa suomen.
Scopus Monialainen viittaus- ja tiivistelmätietokanta aihealueinaan biotieteet, lääke- ja terveystieteet, fysikaaliset tieteet sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet. Yli 23700 vertaisarvioitua tieteellistä lehteä. Se sisältää tietoja myös mm. konferenssijulkaisuista, patenteista ja kirjasarjoista. Sisältää Medline- ja EMBSE-tietokantojen viitteet. Lisäksi Scopuksen kautta löytyy yli 400 miljoonaa tieteellistä web-sivustoa.
 SpringerLink Verkkolehtiä kirjoja/hakuteoksia luonnontieteiden, lääketieteen, tekniikan, yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteen ja humanististen tieteiden aloilta.Sisältää noin 3600 verkkolehteä, joista 88 kasvatustiedettä (tammikuu 2020) ja n. 15 000 kasvatustieteen kirjaa/hakuteosta (tammikuu 2020).
Laaja monitieteinen kustantajien tietokanta. Yhteensä yli 1 300 lehteä kokoteksteinä pääsääntöisesti vuodesta 1997 alken, lisäksi viitetietoja. Sisältää kustantajien Taylor & Francisin, Routledgen, Psychology Pressin ja Informa Healthcaren julkaisuja.
Web of Science – WoS Monialainen viitetietokanta, aihealueina yhteiskuntatieteet, kauppa ja talous, psykologia, aluetutkimus, kasvatustiede. Varsinkin tietokanta Social Sciences Citation Index (SSCI). Painottuu luonnon- ja soveltaviin tieteisiin.
Erityispiirteenä mahdollisuus siteeraushakuun (=mihin kyseisessä artikkelissa on viitattu ja missä on viitattu tähän kyseiseen artikkeliin).
PsycINFO (EBSCOhost) Kansainvälinen käyttäytymistieteiden, psykologian ja lähialojen tietokanta. Paitsi lehtiartikkeleita, myös kirjoja, kirjojen lukuja, väitöskirjoja sekä raportteja. Viitteitä vuodesta 1887 n. 2500:sta vertaisarvioidusta aikakausjulkaisusta.
Education Database (ProQuest) Tietokanta opetusalan tärkeimmistä kansainvälisistä julkaisuista. Yli 5 090 000 viitettä toukokuussa 2018. Yli 900 julkaisua, joista pääsy 600 julkaisuun kokotekstinä. Monet viitteet on indeksoitu ERIC-tietokantaan.

Tässä on esimerkki aiheenmukaisesta tiedonhausta ERIC (ProQuest) -tietokannassa. Kuvaa klikkaamalla saat auki suuremman kuvan, jonka yhteydessä on sanallinen selostus.

Kuvakaappaus ERIC (ProQuest) -tietokannan hausta. Kuvaa klikkaamalla pääsee tiedostoon, jonka yhteydessä on kuvan selostus.

Lehtien selaus

Itä-Suomen yliopiston kirjaston lehdet löytyvät UEF-Primosta käyttämällä lehtihakua. Lehdet on järjestetty myös kategorian mukaan. Kasvatustiede löytyy sosiaalitieteiden alta.

Kuvakaappaus UEF-Primon lehtihausta

Lue  lisää hakemisesta UEF-Primon pikaoppaasta (linkki avautuu uuteen välilehteen).