Tiedonhaun arviointi

Tiedonhaun arviointi

Onnistuiko tiedonhakusi? – Haun arviointi

Onnittelen, jos olet saanut hakutulokseksi sopivan määrän relevantteja tiedonlähteitä. Hyvä! Sitten vain lukemaan ja työstämään asiaa eteenpäin!

Kun käytettävissä on useita eri lähteitä, kokonaiskuva aiheesta hahmottuu tarkemmin ja luotettavammin. Voit verrata keskenään ristiriitaisia tietoja, etsiä erilaisia ratkaisumalleja ja havaita ongelmakohtia, joihin on aikaisemmin törmätty.
Yhdistämällä eri lähteistä tulevaa tietoa voit kehitellä kokonaan uusia ajatuksia.

Siksi ei yleensä kannata tyytyä ensimmäiseen hakutulokseen, vaan hakulausetta muunnellaan ja muokataan, jotta saadaan esille kaikki tarvittavat ja keskeisimmät julkaisut.

Muokkaa hakuasi haluttuun suuntaan:

 • säätele käsitteiden määrää hakulauseessa
 • varioi ja  yhdistele uudelleen käsitteitä kuvaavia hakusanoja
 • kohdista haku tietueen eri kenttiin (otsikko, aihe ym.)
 • mieti, käytätkö sanankatkaisua vai ei
 • käytä rajauksia

Liian paljon viitteitä?

 • ovatko hakusanasi liian yleisiä?
  Kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja ja poista monimerkityksiset yleistermit
 • lisää hakuun rajoittavia sanoja eli AND-kytkettyjä hakusanoja
 • käytä fraasin/sanaliiton ympärillä lainausmerkkejä ” ” (tai muuta tapaa, jolla sanat pysyvät yhdessä)
 • vähennä synonyymejä ja rinnakkaistermejä eli OR-kytkettyjä hakusanoja (mutta älä muuta OR:ia AND:iksi, sillä silloin hakulogiikka muuttuu virheelliseksi)
 • kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuolelle NOT-operaattorilla
 • rajaa hakua asiasanakenttään, mikäli mahdollista – tarkista oikea termi sanastosta (katso osio Asiasanat)
 • rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer review/scholarly-lehtiin)

Liian vähän viitteitä?

 • tarkista, onko käyttämäsi tietokanta aiheesi kannalta oikea
 • mieti käyttämiäsi hakusanoja: oletko hakenut liian suppealla termillä
 • mieti mihin laajempaan aihealueeseen ongelmasi kuuluu ja käytä laajempaa hakutermiä
 • etsi hakusanoillesi synonyymeja ja rinnakkaistermejä (lisätään OR-kytkettyjä sanoja)
 • vähennä hakulausekkeesta AND-operaattorilla yhdistettyjä, rajaavia hakusanoja
 • käytä vapaasanahakua, jos olet käyttänyt asiasanahakua (tai muuta kenttärajausta)
 • katkaise hakusana saadaksesi esim. eri taivutusmuodot mukaan (katso osio Sanankatkaisu ja fraasihaku)
 • poista vuosi- ym. rajaukset
 • tarkista oikeinkirjoitus ja sanan kirjoitusmuodot (yhteen vai erikseen, lyhenteet yms.)

Vääriä tuloksia?

 • kokeile toista tietokantaa
 • tarkista käyttämäsi hakusanat ja mieti löytyisikö parempia
 • käytä asiasanahakua (tarkista hakusana sanastosta)
 • varmista, että olet yhdistänyt hakusanasi loogisesti oikein (AND- ja OR-operaattorit oikeissa paikoissa)!

Ettet yhdistänyt AND-operaatiolla kahta toisilleen rinnakkaista hakusanaa, kun pitäisi olla OR?

Mikäli hakutulosten joukosta löytyy edes yksi täysosuma eli hyvin relevantti viite, kannattaa tämän viitteen asiasanoista  (eli aiheista,  kuvailevien termien kentästä) poimia siinä käytetyt asiasanat ja suunnata hakua niiden avulla uudelleen. Hyvän artikkelin tai muun julkaisun lähdeluettelosta löydät mahdollisesti lisää sopivaa kirjallisuutta hakemastasi aiheesta.

Tiedonhaku on vain harvoin kerralla valmis. Ei ole myöskään olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa hakea. Erityisesti tutkimusprosessille on tyypillistä, että tietoa haetaan koko prosessin ajan ja tutkimuksen edetessä tiedontarpeet muuttuvat ja niitä tulee lisää.

Alla on esimerkki UEF-Primosta löytyneestä artikkelitietueesta. Näytöltä löytyy useampi tapa saada artikkeli käyttöönsä.  Lataa PDF -linkki on nopein tie avata artikkeli. Lehden sisältöjä pääsee selaamaan linkistä Näytä lehden sisältö.

Kuvakaappaus artikkelin tiedoista viitteiden selausnäytöllä. Tarkempiin tietoihin pääsee klikkaamalla otsikkoa tai Saatavilla verkkossa -linkkiä. Lataa PDF -linkki on nopein tie avata artikkeli. Lehden sisältöjä pääsee selaamaan linkistä Näytä lehden sisältö.
UEF-Primon artikkelin selausnäytöltä löytyy useampi tapa saada artikkeli käyttöönsä.

Jos et halua heti ladata artikkelia, klikkaamalla otsikkoa tai Saatavilla verkossa -linkkiä saat näkyville julkaisun perustiedot, aiheet (asiasanat) ja abstraktin (kuvaus):

Kuvakaappaus artikkelin koko tiedoista UEF-Primossa. Sieltä löytyvät mm. kaikki tekijätiedot, julkaisun viitetiedot, aiheet eli kuvailevat asiasanat sekä kuvaus eli abstrakti.
Artikkelin tarkemmat tiedot näyttävät julkaisutietojen lisäksi aiheet eli asiasanat ja kuvauksen eli abstraktin tai tiivistelmän.