Lehdet

Lehdet

Kasvatustieteellisen tutkimuksen julkaisemisen painopiste on siirtynyt monografioista  kansainväliseen julkaisemiseen sekä julkaisemiseen tieteellisissä lehdissä. Englanti on yhä edelleen vahvistanut asemiaan tutkimuksen kielenä. Kansallisten kielten (suomi, ruotsi, ym.) merkitys on vähentynyt.

Tarjonta on kasvanut ja monipuolistunut

Tieteellisen lehden perusidea on, että alan asiantuntijat arvioivat artikkelit ennen niiden julkaisua, ns. referee-menettely. Lehtiartikkeleiden tarjonnan lisääntyminen tarkoittaa, että monet artikkelit odottavat arviointia ja siten julkaisuvuoroaan tunnetuissa lehdissä useamman kuukauden. Siksi niistä on tarjolla myös In Press -tyyppisiä versioita, sekä käsikirjoituksia, joita ei ole vielä hyväksytty. Ota huomioon, että näitä ei siis ole vielä vertaisarvioitu.

UEF-Primossa voi selata listaa kasvatusalan kansainvälisistä verkkolehdistä (Lehtihaku -> Lehdet kategorian mukaan -> Sosiaalitieteet -> Kasvatustiede). Kasvatusalan e-lehtiä on Itä-Suomen yliopiston käytössä yli 1550 (24.8.2021).

Merkittävimmät kotimaiset kasvatustieteelliset aikakauslehdet ovat Kasvatus ja Aikuiskasvatus. Ammatilliseen koulutukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta julkaistaan Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Kasvatuslehden kannessa on vaalean violetilla pohjalla violetinsävyisiä palloja, jotka on sijoitettu horisonttiin etääntyväksi jonoksi.Kasvatus-lehteä (linkki avautuu uuteen välilehteen) julkaisee Suomen kasvatustieteellinen seura. Kaikki kirjoitukset ovat elektronisina vuodesta 2011, valikoidusti artikkeleita vuodesta 1995 lähtien Elektra-palvelun kautta (ei viimeisin vuosi). Hae artikkeleita Kansallisesta Finnasta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Aikuiskasvatuksen kansi on sinisävyinen. Siluettina näkyy ihmishahmoja, yksi sateenvarjon kanssa, ja lintujaAikuiskasvatus-lehteä (linkki avautuu uuteen välilehteen) julkaisevat Aikuiskasvatuksen tutkimusseura sekä Kansanvalistusseura. Lehden koko julkaisuarkisto on digitoituna vuodesta 1981 lähtien Journal.fi-palvelussa, artikkelit vuodesta 1995 lähtien luettavissa sähköisinä Elektra-palvelun kautta. Hae artikkeleita Kansallisesta Finnasta (linkki avautuu erilliseen ikkunaan) tai lehden sivulta journal.fi-palvelussa (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan kannessa on vihreäsävyisiä aaltoilevia nauhamaisia päällekkäisiä blokkeja.Ammattikasvatuksen aikakauskirjan julkaisija on Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry. Lehdellä on sähköinen arkisto. Artikkeliviitteet löytyvät Kansallisesta Finnasta (linkki avautuu uuteen välilehteen.

Muita Julkaisufoorumissa luokiteltuja Suomessa julkaistuja lehtiä ovat esimerkiksi Yliopistopedagogiikka (linkki avautuu uuteen välilehteen) (ent. Peda-Forum), Kasvatus ja aika, NMI-Bulletin, Journal of Early Childhood Education Research (linkki avautuu uuteen välilehteen), Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, sähköisenä vuodesta 2017 (linkki avautuu uuteen välilehteen), jne. Lisäksi Suomessa ilmestyy kasvatusalan ammatti- ja järjestölehtiä, esim. Opettaja, Lastentarha.

Kuvakaappaus UEF-Primosta. Lehtihaku -hakutyyppi tuo esille myös lehdet kategorian mukaan. Kasvatustiede löytyy valikosta Sosiaalitieteiden alta.
Kasvatustiede löytyy lehtikategoriasta sosiaalitieteiden alta.

Julkaisufoorumista lisää osiossa Mistä tiedän, onko julkaisu tieteellinen?

Kotimaisten lehtiartikkeleiden hausta lisää osiossa Tiedonlähteet ja tietokannat