Sanankatkaisu ja fraasihaku

Hakusanojen muoto ja yhdistäminen hakulauseiksi – nyt tulee hakutekniikkaa!

Sanankatkaisu

Sanat taipuvat tai esiintyvät yhdyssanojen alkuosina. Katkaisumerkillä saadaan kaikki taivutusmuodot ja mahdolliset yhdyssanat mukaan hakuun. Koneethan hakevat vain merkkijonoja.

Jos etsit yksiköllä, saat tulokseksi vain yksikössä olevia sanoja. Katkaisumerkki vaihtelee eri hakujärjestelmissä.
Tavallisimmin käytetty katkaisumerkki on asteriski eli tähtimerkki * (Primo, kansallinen Finna, ERIC, Ebsco-tietokannat, Scopus). ?-merkki korvaa monissa tietokannoissa yhden merkin, esim. Primossa, Ericissä ja Ebscossa.

Esimerkiksi:
koulu* -> koulu, koulutus, koululaisten, koulurakennus, kouluhallinto, koulukunnat…
nuor* -> nuori, nuoret, nuorten, nuoriso, nuorisotyö…
matema* -> matematiikka, matemaattinen, matematics, matemaatikot…

child* -> child, children, childhood…
pedagog* -> pedagogy, pedagogical, pedagogies, pedagogiikka, pedagogiska…
behav* -> behave, behavior, behaviour, behavioural, behaviourism

wom?n -> woman, women
organi?ation -> organisation, organization

Video sanankatkaisusta (kesto 3:06, tekijä Riitta Holopainen ):

Fraasit, sanaliitot

Käsite rakentuu joskus useammasta sanasta, englanninkielessä aika useinkin. Jotta fraasin tai sanaliiton sanat pysyisivät yhdessä ja peräkkäin haluamassasi järjestyksessä, voit käyttää ns. fraasihakua. Fraasihaku auttaa täsmentämään hakutulosta.

Yleisimmin käytetään lainausmerkkejä pakottamaan sanat yhteen, esim. ”sosiaalinen media”, ”adventure education”, ”classroom management”. Myös Googlessa toimii fraasihaku.

Primossa ei voi katkaista lainausmerkkien sisällä olevia sanoja, kun haet kirjaston kokoelmista (painetut ja e-kirjat). Kansainvälisien artikkeleiden ja elektronisten aineistojen haussa se taas onnistuu.

Esimerkkejä hakulauseiksi aiheena Koulutuksen vaikutus maahanmuuttajien kotoutumiseen (integraatioon):

koulutus AND (maahanmuutt* OR pakolai*) AND (integr* OR kotout*)
education* AND (immigrants OR refugees) AND integration

Huomaa, että esimerkin ns. komentohaussa OR-kytkettyjen hakusanojen ympärillä on sulut, koska OR on AND-operaattoria heikompi. Sanojen yhdistelystä kerrotaan seuraavassa osiossa Boolen operaattorit.

Kuvakaappaus UEF-Primon tarkennetusta hausta.
UEF-Primon tarkennettu haku