Tieteellinen julkaiseminen kasvatustieteissä

Tieteellinen julkaiseminen kasvatustieteissä

• Julkaiseminen on julkisuuteen tulemista
• Julkaisujen avulla akateeminen yhteisö pystyy arvioimaan ja kritisoimaan tutkimusta
• Julkaisemalla tutkijat meritoituvat (pätevöityvät ja ansioituvat)

Tiedon tie tutkimustuloksesta julkaisuihin saattaa kestää kymmenenkin vuotta.

Saat kuvan näkymään suurempana klikkaamalla sitä.

Kaaviokuva näyttää, kuinka tieto jalostuu ideasta julkaisuksi ja antaa aikakaareksi 4 vuotta. " This model follows the process through tertiary, secondary, and primary sources but lacks the indicator of infor­mation flow from the tertiary source back to the user. This is the indicator that re­produces the activities that occur every day in offices, labs, and libraries around the world. Scientific and technical re­searchers rely heavily on tertiary infor­mation in the form of handbooks, tables, directories, and reviews. (Curl, 2001)" Linkki: https://doi.org/10.5860/crl.62.5.455
Subramanyamin malli ”The evolution of scientific information”

Eri tieteenaloilla julkaisemisen tavat ja kanavat vaihtelevat. Kuitenkin melkein joka tieteenalalla artikkelijulkaiseminen englanniksi kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä on entistä tärkeämpää. Perinteisesti luonnon- ja lääketieteissä vallinnut julkaisemisen tapa on levinnyt muillekin aloille.

Julkaisu voi ilmestyä painettuna tai elektronisena, nykyään usein molempina.

Kasvatustieteissä perinteisin julkaisukanava on kirja. Erityisesti julkaistaan kokoomateoksia. Yleisiä julkaisukanavia ovat yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden julkaisusarjat. Niissä ilmestyy erilaisia tutkimusraportteja, selvityksiä, katsauksia, oppimateriaaleja jne. Myös väitöskirjat julkaistaan useimmiten yliopistojen julkaisusarjoissa.

Tieteelliset aikakausjulkaisut on toinen tärkeä julkaisufoorumi. Alan aikakausjulkaisujen määrä on kasvanut huimasti viimeisen runsaan kymmenen vuoden aikana. Tutkimustraditiossa rohkaistaan nykyään yhä enemmän siirtymään monografiajulkaisuista artikkelijulkaisemiseen ja yksin julkaisemisesta yhteisjulkaisuihin sekä monitieteiseen tutkimukseen. Kasvatustieteissäkin on siirrytty yhä vahvemmin referee- eli vertaisarvioitujen artikkelien julkaisuun. Rinnalla on kuitenkin säilynyt monografiajulkaiseminen ja kokoomateokset, myös suomen kielellä.

Kaikki julkaisut eivät ole tieteellisiä, ja kaikki julkaisut eivät ilmesty verkossa. Tavallisia julkaisukanavia akateemisen yhteisön ulkopuolella ovat eri alojen ammattilehdet. Alan ammattilaisten lisäksi ei-tieteellisen julkaisemisen kohdeyleisöinä voidaan pitää poliittisia päätöksentekijöitä, rahoittajia, kaupallisten yritysten edustajia tai tavallisia kansalaisia.

Erilaisten julkaisutyyppien hakemista käsitellään luvussa Tiedonlähteet ja tietokannat.

Lisätietoa saat julkaisusta Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla / Hanna-Mari Puuska ja Marita Miettinen. [Helsinki] : Opetusministeriö, 2008. Opetusministeriön julkaisuja, 2008:33) http://urn.fi (Linkki avautuu uuteen välilehteen).