Kotimaisten artikkeleiden haku

Kotimaisten artikkeleiden haku

Kotimaiset lehdet ovat usein tieteellisen ja ammatillisen välimaastossa. Niitä ei kuitenkaan kannata unohtaa, kun osoittaa perehtyneisyyttä aiheeseensa.

Kotimaisiin artikkeliviitetietokantoihin seurataan tieteellisyydeltään ja ammatillisuudeltaan eri tasoisia lehtiä, joten kannattaa olla kriittinen myös näissä. Tarkista viime kädessä ainelaitokseltasi suhtautuminen tiettyyn lehteen ja sen artikkelien käyttöön lähteinä. Lehden tieteellisyyden arvioinnissa voit käyttää apuna esim. Julkaisufoorumin antamaa luokitusarviointia. Lisätietoa Julkaisufoorumista löydät osiosta Mistä tiedän, onko julkaisutieteellinen.

Muista, että vaikka aihe olisi Suomea koskeva, tutkimuksia julkaistaan myös englanniksi kansainvälisissä julkaisuissa.

Vain pieni osa kotimaisten lehtien artikkeleista löytyy kokoteksteinä tietokantojen kautta

Kotimaisia artikkeleita kannattaa lähteä hakemaan Kansallisen Finnan kautta (linkki avautuu uuteen välilehteen).

UEF-Primon elektronisten aineistojen hakutuloksissa on myös suomalaista aineistoa, joka on julkaistu kansainvälisesti. (Linkki avautuu uuteen välilehteen. Valitse hakutyyppiksi Elektroninen aineisto.)

Kansallisesta Finnasta löytyvät myös Varastokirjastossa olevat lehdet (etenkin kansainvälisten ja kotimaisten lehtien vanhempia vuosikertoja painettuna). Varastokirjastosta voit tilata pienellä maksulla artikkelikopioita siellä olevista lehdistä kaukopalvelun kautta. Muualta tilausmaksut ovat korkeammat (kts. hinnasto, linkki avautuu uuteen välilehteen).

Vain osa artikkeleista löytyy kokoteksteinä tietokantojen kautta. Lisätietoa julkaisun saatavuudesta ja jäljittämisestä löydät osiosta Miten saan julkaisun käyttööni.  Artikkelin jäljittämiseen tarvitset artikkelin viitetiedot. Kun haet artikkeleita Kansallisesta Finnasta, rajaa haku jälkikäteen artikkeleihin:

Kuvakaappaus Finna-tietokannasta. Haku on rajattu artikkeleihin vasemmalla olevasta rajausvalikosta.
Haun rajaaminen artikkeleihin Kansallisessa Finnassa

Artikkelin viitetiedot näkyvät tuloslistauksessa, mutta tarkemmat tiedot saat menemällä kokotietoihin klikkaamalla artikkelin otsikkoa:

Kuvakaappaus Finna-tietokannasta. Artikkelin viitetiedot on ympäröity kehyksin. Viitetiedot -linkillä saat kopioitavaksi artikkelin tiedot. Vaihtoehtoina on muutama viittaustyyli.
Artikkelin viitetiedot Kansallisessa Finnassa

Ellei Googlekaan löydä haluamaasi artikkelia, voit joutua jäljittämään painettua lehteä kirjastoista tai kaukopalvelun kautta.

Myös näistä tietokannoista voit hakea suomalaisia artikkeleita. Linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Tietokannan nimi Tietokannan sisältö
ARTO Viitteet n. 600 kotimaisen jatkuvasti ilmestyvän aikakauslehden artikkeleihin kaikilta tiedon aloilta ja tieteellisyyden asteilta. Linkkejä myös elektronisiin artikkeleihin, mm. Kasvatus-, Aikuiskasvatus-, Psykologia -lehtien artikkeleita.
Tietoa Artosta, mm. lehtilista. Kotimaisia artikkeleita kannattaa UEFissa hakea kansallisen Finnan kautta! Finna-käyttöliittymää käyttävissä kirjastoissa Arto-haku on usein mukana.

Medic
Viitteitä suomalaisista lääke-, hammaslääketieteellisistä ja hoitotieteellisistä artikkeleista, kirjoista, väitöskirjoista, opinnäytetöistä ja tutkimuslaitosten raporteista. Viitteitä yli 100 000 + 4 000 lisää vuosittain. Linkit e-aineistoihin, jos saatavissa verkossa.
 

Juuli

Julkaisutietoportaali, tarkoitettu suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutietojen selailuun ja niistä tehtäviin hakuihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain tiedot suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisurekistereistä. Juuli kattaa yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisut vuodesta 2011 ja ammattikorkeakoulujen julkaisut vuodesta 2012. Julkaisutietoja on saatavilla myös osasta valtion tutkimuslaitoksia.

Elektra
Sisältää kotimaisia tieteellisiä lehtiä eri aloilta sekä historia-alan väitöskirjoja vuodesta 1996 lähtien. Kokoelmaan kuuluu myös elektronisia kirjoja. Yli 30 kotimaista tieteellistä lehteä tai aikakauskirjaa. Osa lehdistä päivittyy jatkuvasti, osasta mukana on vain vanhoja vuosikertoja. Esimerkiksi Aikuiskasvatus, Ammattikasvatuksen aikakauskirja, Kasvatus, Kasvatus & Aika, Psykologia. Artikkelit ovat ARTO-tietokannassa ja löytyvät kansallisen Finnan käyttöliittymän kautta.

journal.fi
Palvelu sisältää useita suomalaisia tiedelehtiä vapaasti käytettävänä verkossa (OA-lehtiä). Sivustolla luettavissa noin 80 suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa (heinäkuu 2020).