Kirjat, sarjat ja julkaisuraportit

Kirjat, sarjat ja julkaisuraportit

Kirjoista saa vakiintuneen ja yleisesti hyväksytyn kokonaiskuvan ja taustatietoa aiheestaan. Aivan uusin tieto ei niistä kuitenkaan löydy, koska tietokirjan julkaisuprosessi on melko hidas. Muutakin kirjallisuutta toki julkaistaan: esimerkiksi mielipidekirjoja, ja pamfletteja, jotka eivät välttämättä sellaisenaan sovi tutkimuksen lähteiksi, mutta sisältävät merkillepantavaa valtavirran kritiikkiä. Kirjojen määrä vähenee sitä mukaa kuin lehtiartikkeleiden määrä lisääntyy.

Kirjojen eli ns. monografioiden julkaiseminen on kasvatustieteellisen tiedon perinteisin julkaisumuoto. Lisäksi alan oppi- ja tutkimuslaitokset, virastot ja laitokset julkaisevat runsaasti tutkimusraportteja, selvityksiä, katsauksia, oppimateriaaleja jne., joita julkaistaan niiden omissa julkaisusarjoissa. Kasvatustieteellisenkin tutkimuksen julkaisemisen painopiste on viime vuosina siirtynyt yhä enemmän kansainväliseen julkaisemiseen sekä julkaisemiseen tieteellisissä lehdissä.

Osa kirjoista on ns. kokoomateoksia: ne koostuvat artikkelityypisistä kirjoituksista, joilla jokaisella on oma kirjoittajansa. Kirjoituksilla on jokin yhteinen teema, jonka mukaan ne on koottu yhdeksi kirjaksi, mutta niillä ei useinkaan ole yhteyttä toisiinsa. Kokoomateoksella on aina toimittaja, joka ei välttämättä ole kirjoittanut itse mitään, mutta joka on koonnut artikkelit yhteen kirjaksi.

Sarjalla on yksi yhteinen nimi kuten lehdelläkin, mutta sarjan osat ilmestyvät epäsäännöllisemmin. Jokaisella sarjan osalla on lisäksi oma nimekkeensä.

Sarjajulkaisut ovat monimuotoisia: niissä esiintyy konferenssijulkaisuja, raportteja, katsauksia, työpapereita, oppaita, selvityksiä ja tutkimuksia.
Yksittäinen osa voi olla ”kokonainen kirja” eli monografia, tai kokoelma artikkelityyppisiä, lyhyempiä kirjoituksia jostakin teemasta.

Sama sarjajulkaisu on saatavilla sekä verkossa että painettuna sijainnissa P 0s. Ympäröityinä tekstissä on sinisellä saatavuustiedot, punaisella ympyröitynä sijaintimerkki P L 0s sekä sarjan julkaisunumero 110.
Sama sarjajulkaisu on saatavilla sekä verkossa että painettuna sijainnissa P L 0s. Kun haet kirjan hyllystä, ota talteen sijainti, sarjan nimi sekä julkaisunumero.

Erikseen on muistettava UEF-Primon kautta käytettävät verkkokirjakokoelmat. Kirjojen tiedot linkkeineen löytyvät UEF-Finnasta. Kasvatusalan kannalta merkittäviä e-kirjakokoelmia ovat Ebook Central (linkki avautuu uuteen välilehteen) ja EBSCO eBook Collection (linkki avautuu uuteen välilehteen). Ellibs (linkki avautuu uuteen välilehteen) sisältää suomalaisia kirjoja, myös kurssikirjoja.

Vapaakappalelakiin (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 1433/2007, linkki avautuu uuteen välilehteen) perustuen Itä-Suomen yliopiston kirjasto on saanut kotimaisen aineiston vuodesta 1981 lähtien. Kokoelmaan kuuluu kirjoja, lehtiä ja karttoja. Aineistot ovat pyynnöstä saatavilla lukusalikäyttöön kaikkiin Itä-Suomen yliopiston kampuskirjastoihin.

Vapaakappalekokoelman tiedot vuodesta 2008 alkaen näkyvät osittain UEF-Finnassa. Tietoja kotimaisista aineistoista voi hakea myös Kansalliskirjaston tietokannasta (linkki avautuu uuteen välilehteen. Linkissä on valmiina rajaus kansalliskokoelmaan Fennicaan ).

Vapaakappalekokoelman aineistot ovat pyynnöstä saatavilla lukusalikäyttöön. Maksuttoman pyynnön voi tehdä sähköisellä lomakkeella (linkki avautuu uuteen välilehteen). Asiakas saa ilmoituksen, kun aineisto on käytettävissä. Aineistoja ei anneta yö- eikä viikonloppulainoiksi.

Kirjaston sivuilta löytyy lisätietoja vapaakappaleista (linkki avautuu uuteen välilehteen).