Internetin tiedonlähteet

Internetin tiedonlähteet

Hakukoneet, kuten Google, Yahoo tai Bing, ovat erinomaisia yksittäisen faktatiedon hakemisessa. Katso osiosta Google ja Google Scholar, miten  voit parantaa hakutulosta hakukoneilla.

Aihehakemistojen ja portaalien sivustoilta löytyy valikoituja ja usein myös sisällöltään analysoituja ja arvioituja aineistoja. Niiden kautta pääsee luotettavien tiedontuottajien sivuille.

Tutkimusrekistereihin on koottuna tieteenalojen tutkimus- ja kehittämistyötä. Myös mm. yliopistoilla on omia tutkimusrekistereitään (linkki avautuu uuteen välilehteen Juuli-portaalissa), joihin on koottuna henkilökunnan julkaisujen viitetietoja. Itä-Suomen yliopiston tutkimustietokanta on UEF-SoleCRIS (linkki avautuu uuteen välilehteen) (Current Research Information System).

JUULI-julkaisutietoportaali (linkki avautuu uuteen välilehteen) on tarkoitettu suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutietojen selailuun ja niistä tehtäviin hakuihin.  Portaalin ylläpidosta vastaa Kansalliskirjasto yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC:n kanssa.

Juulin sisältämä data on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisen tiedonkeruun yhteydessä suomalaisten yliopistojen julkaisurekistereistä. Se kattaa yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisut vuodesta 2011 ja ammattikorkeakoulujen julkaisut vuodesta 2012. Valtion tutkimuslaitoksia on liittynyt mukaan vuosina 2014 ja 2015.

Tiedejatutkimus.fi (linkki avautuu uuteen välilehteen) sisältää Juulin julkaisutiedot, mutta on laajempi portaali. Se tulee kuitenkin jatkossa sisältämään JUULIa laajemmin tietoja mm. julkaisuihin liittyvistä tutkijoista, hankkeista ja tutkimusaineistoista. Tiedejatutkimus.fi-palvelussa julkaisumääriä voi tarkastella myös visuaalisesti. Tulossa (syksyllä 2021) on tutkijoiden profiilipalvelu.

Julkaisutietoja koskevia tilastollisia analyysejä on mahdollista tehdä Vipunen-raportointiportaalissa (linkki avautuu uuteen välilehteen), joka sisältää julkaisutietojen ohella muutakin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaan liittyvää dataa.

Järjestöjen, organisaatioiden ym. toimijoiden sivustot voivat olla hyvä tiedonlähde. Niistä löytyy myös organisaatioiden omia e- julkaisuja tai tietoja niistä.

Esimerkkejä aihehakemistoista ja sivustoista:

  • Makupalat (linkki avautuu uuteen välilehteen) – Yleisten kirjastojen ylläpitämä monialainen aihehakemisto, josta löytyy runsaasti myös kasvatustieteen ja opetuksen tiedonlähteitä. Painotus on arkitiedossa, ei tieteellisessä. Aihealueet menevät yleisten kirjastojen hyllyluokituksen mukaan: mm. Työ ja koulu, Taiteet, Musiikki, Vapaa-aika (-> käsityö ym. ), Koti (ruokakulttuuri, kuluttaja-asiat), Oppimateriaalit, jne.
  • Opetushallitus (linkki avautuu uuteen välilehteen) – sisältää myös opetushallituksen julkaisuja, tilastoja ja oppimateriaaleja