Tekijänoikeus ja tutkimusetiikka

Tekijänoikeus ja tutkimusetiikka: Mitä julkaisulle saa tehdä – mitä ei?

Tekijänoikeuslaki (1961/404) (linkki avautuu uuteen välilehteen) ja -asetus säätelevät julkaisujen (julkaistujen teosten) käyttöä. Tekijänoikeuteen liittyvät asiat eivät ole aivan yksinkertaisia, joten niihin on hyvä perehtyä.

Elektroninenkin aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa. Kuitenkin esimerkiksi lainatusta kirjasta saa tehdä kopion yksityiseen käyttöön (Tekijänoikeuslaki 12§)

Sitaattioikeus tarkoittaa, että ”Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.” (Tekijänoikeuslaki 22 §). Hyvän tavan mukaisuudella tarkoitetaan sitä, että lainauksella on oltava asiallinen yhteys työhön, jossa lainausta käytetään, ja siteerattaessa lähde on aina mainittava.

Lue kohdasta Viittaaminen ja lähdeluettelo, mikä on viittaamisen ja plagioinnin ero.

Saako teoksia ladata omaan käyttöön Internetistä?

Teoksia saa ladata omaan käyttöön Internetistä, jos ne on siellä saatettu yleisön saataviin laillisesti.

Omaan käyttöön voi siis kopioida ja ladata, mutta esimerkiksi omalle web-sivulle ei. Linkin toisen teokseen saa tehdä.

Kuitenkin esim. kirjaston hankkimat e-kirjat ovat erillisten sopimusten alaista aineistoa ja niitä ei voi ladata pysyvästi omalle koneelleen ja niiden tulostamistakin on rajoitettu.

Kirjaston hankkimien elektronisen julkaisujen (e-kirjojen, e-lehtien, hakuteoksien, sanakirjojen) ja tietokantojen käyttöä säätelevät erilliset sopimusehdot. Käyttöehdot poikkeavat aineistoittain. Aineistokohtaiset FinELib-aineistojen käyttöehdot (linkki avautuu uuteen välilehteen) löytyvät Kansalliskirjaston sivuilta tai UEF-Primosta k.o. tietokannan tarkemmissa tiedoissa kohdasta Huomautus käyttöehdoista.

Mitä saa tehdä (yleensä)? Mitä ei saa tehdä (yleensä)?

Sallittua on:

 • selailla ja tehdä tiedonhakuja
 • kohtuullisessa määrin tulostaa paperille tai tallentaa hakujen tuloksia omaan opiskelu- tai tutkimuskäyttöön (ei-kaupalliseen tarkoitukseen)
 • lähettää sähköpostitse tai paperikopioina yksittäisiä artikkeleita toiselle henkilölle henkilökohtaiseen käyttöön tieteellisen kommunikoinnin nimissä
 • jos teet oppimisympäristöön tai www-sivulle (tai muuhun julkiseen palveluun) linkin elektroniseen artikkeliin, e-kirjan kappaleeseen tms.,  aineiston käyttäjän käyttöoikeus on erikseen tarkistettava!

Sallittua ei ole:

 • käyttää aineistoa tai osaa siitä kaupallisiin tarkoituksiin
 • levittää, myydä tai muokata aineistoa tai tehdä siitä johdannaisteoksia tai antaa aineistoa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille henkilöille
 • poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijöiden nimiä tai kustantajan tekijänoikeusmerkintöjä tai muita tunnistetietoja tai kieltoja
 • käyttää ohjelmistoja, jotka automaattisesti haravoivat aineistoja
 • järjestelmällisesti kopioida tai tulostaa aineistoa paperille tai julkaista aineistoa uudelleen muussa muodossa
 • tallentaa omalle laitteelle suuria määriä järjestelmällisesti (esim. lehtien kokonaisia numeroita tai vuosikertoja) tai laittaa esimerkiksi omalle nettisivulle tai muuhun julkiseen palveluun

Lisätietoja e-aineistojen käytöstä löydät kirjaston kotisivuilta.

Kuka saa käyttää sähköisiä aineistoja?

Lisensioidut elektroniset aineistot ovat Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoiden sekä yliopiston ja KYSin henkilökunnan käytettävissä yliopiston ja KYSin verkoissa sekä etäyhteydellä kotimikroilla. Avoimen yliopiston opiskelijoilla on oikeus FinELib-aineistojen etäkäyttöön opiskelusuhteensa kestoaikana.

Ulkopuoliset asiakkaat saavat käyttää aineistoja yliopiston verkossa ja kampuskirjastoissa.

Tutkimusetiikka

Tutkimusetiikan periaatteet koskevat niin tutkijoita, opettajia kuin opiskelijoita. Itä‐Suomen yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) (linkki avautuu uuteen välilehteen) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu:

 • Toimintatapoina rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimuksessa, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa
 • Eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät sekä avoimuus tulosten julkaisussa
 • Muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukainen huomioon ottaminen
 • Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi tieteelliselle tiedolle asettettujen vaatimusten mukaan
 • Tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osuus tekijyydestä, vastuut ja velvollisuudet sekä aineistojen säilyttäminen ja käyttöoikeudet on määritelty ennen tutkimuksen alkamista tai tutkijan rekrytointia
 • Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen ennakkoarviointi on tehty
 • Rahoituslähteiden ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen
 • Hyvä hallintokäytäntö sekä henkilöstö- ja taloushallinto

Lähteitä ja lisälukemista:

Itä-Suomen yliopiston tutkimusetiikan sivusto (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Operight (linkki avautuu uuteen välilehteen) – tekijänoikeus opetustyössä

Opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeussivusto (linkki avautuu uuteen välilehteen) – Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tekijänoikeuteen liittyvät lakiehdotukset eduskunnan päätettäväksi ja neuvottelee alan kansainvälisistä sopimuksista.

Oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille kattavaa ja helppolukuista tietoa tekijänoikeudesta, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista: https://tekijanoikeus.fi/ (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kopiraittila (linkki avautuu uuteen välilehteen) – Kopioston tuottamaa pelillistä materiaalia tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen ja tekijänoikeusopas

Opettajan opas tekijänoikeuksiin  – tekijänoikeuksista ja avoimista sisällöistä opettajan ja opetuksen näkökulmasta (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Kuvasto – kuvaoikeuksien ABC (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Aiotko haastatella tai muuten tarkastella eri-ikäisiä ihmisiä tieteen nimissä? Katso TENKin (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) opetusvideo eettisestä arvioinnista ihmistieteissä (julkaistu 20.4.2020, CC-BY 4.0, kesto 2:25). Lisätietoa löytyy neuvottelukunnan sivuilta.