Tieteellinen tiedonhankinta

Tieteellisen tiedon hankinta on osa tieteellisen kirjoittamisen prosessia

Tieteellisen tiedon hankinta ja hakeminen on osa tieteellisen kirjoittamisen prosessia. Tieteelliseen kirjoittamiseen ja tutkimukseen kuuluu olennaisena lähteiden käyttö ja niihin viittaaminen. Lähteiden avulla perustelet ja suhteutat oman tutkimuksesi muuhun tutkimukseen.

Tiedontarpeesi määrää, miten ja mistä, kuinka systemaattisesti hankit tietoa.

Alkuperäislähteet (primaarit lähteet) ja apuneuvoja niiden löytämiseksi

Hyvän tutkimusetiikan mukaista on käyttää primaari- eli alkuperäislähteitä. Sekundaarilähde sisältää tietoa, jonka joku toinen on jo suodattanut. Alkuperäislähteitä ovat esim. aikakauslehtiartikkelit, tutkimusraportit, väitöskirjat ja muut erillisteokset, joissa tutkimustuloksia on alun perin julkaistu.

Alkuperäisen tutkimustiedon löytämiseksi tarvitaan apuneuvoja, jotka kertovat primaarilähteiden olemassaolosta.

  • Tietokannat ovat syntyneet yleensä tietyn tieteenalan tarpeesta seurata alalla julkaistua tietoa.
  • Tietokantoihin seurataan tietyn alan, aiheen tai kohteen aikakauslehtiä ja/tai muita julkaisuja.
  • Kaikki tieto ei löydy yhdestä ja samasta paikasta. Esim. kirjatietoja ja aikakauslehtiartikkeleiden tietoja joudutaan yleensä hakemaan eri tietokannoista.
  • Eri tieteenaloilla on omat tärkeät tieteellisen tiedon tietokantansa.
  • Tietokannat ovat sekundäärilähteitä. Ne ohjaavat primäärilähteisiin.

Yhä useammin tietokannoista löytyy julkaisun teksti kokonaisena tai linkki siihen (kokoteksti- eli full text -tietokanta). Artikkelit ovat saatavissa joko kokonaisuudessaan (full text) tai pelkkinä viitteinä tietokannasta riippuen. Suurin osa tietokannoista on näiden sekamuotoja. Ota huomioon, että kaikkea ei ole saatavissa sähköisenä kokotekstinä. Osa aineistosta on edelleen vain painettuna.

Kun tietokanta sisältää ”pelkkiä” viitteitä = tietoja julkaisuista, niiden tekijöistä, otsikoista, ilmestymispaikoista ja -tavoista, puhutaan viitetietokannoista. Tietokannasta saa tiedon julkaisujen olemassaolosta, mutta itse julkaisujen käsiin saamista joutuu usein selvittämään. Aina julkaisun koko teksti ei ole elektronisesti saatavissa, tai se löytyy muualta kuin tietokannan sisältä. UEF-Kuvakaappaus. Kuva Find it -linkistä, joka linkittää aineistoja UEF-Primon tietokantojen välillä. Primon kautta käytettävissä tietokannoissa on usein linkitys, joka tarkistaa, onko kyseinen julkaisu saatavana sähköisenä toisessa palvelussa.  UEF-Primon hakupalvelu taas tarjoaa suoran mahdollisuuden ladata PDF tai pääsyn lehden sisältöihin.

Kuvakaappaus UEF-Primosta. Kansainvälisen artikkelin tiedoissa on linkit Lataa PDF-tiedosto ja Näytä lehden sisältö.
UEF-Primosta on suora pääsy artikkeleihin ja lehden sisältöön.

Saatavuudesta ja julkaisun jäljitämisestä löydät lisää osiossa Miten saan julkaisun käyttööni.