Viikon vinkki 12/2023

Opiskelijan työmäärän mitoittaminen kurssilla

Oletko saanut opiskelijapalautetta, jonka mukaan kurssisi ovat liian työläitä? Sekä digiopettajan starttipaketti että jatkopaketti tarjoavat työkaluja moneen asiaan, mm. opiskelijoilta edellytettävän työmäärän mitoittamiseen. Aiemmassa vinkissämme (Viikon vinkki 5/2022) olemme myös käsitelleet oppimateriaalin tuottamista ja työmäärän mitoitusta:

Digiopettajan pakettien arviointia käsittelevissä osioissa paneudutaan siihen, miten arvioinnin tulisi kuvastaa asetettuja osaamistavoitteita: ”Osaamistavoitteet toimivat arviointikriteerien laatimisen lähtökohtana”. Merkittävä elementti osaamistavoitteiden saavuttamisessa on oppimateriaalien valinta ja käyttö. Millä perusteella valitsen kurssini oppimateriaalit? Millä perusteella valitsen oppimistehtävän muodon? Sen lisäksi, että vastaukset näihin kysymyksiin tulevat kurssin tavoitteista, on hyvä pitää mielessä myös se, kuinka paljon opiskelijalta menee aikaa materiaalien opiskeluun ja oppimistehtävien tekemiseen.

Myös UEFilla on omat, ueflaisille vapaasti käytössä olevat Mitta-laskurit opiskelijan työmäärän mitoittamiseen. Excel-taulukot laskevat kätevästi eri tehtävämuotojen vaatimat tuntimäärät yhteen. Taulukon kielen voi valita (suomi tai englanti).

Digiopettajan paketeissa on lisäksi linkitys oivalliseen Fitechin Oppimismuotoilun työkalupakkiin. Työkalupakin sivulla kuusi on käytännöllinen Työmäärän mitoitus -lomake, josta on apua opiskelijan työmäärän arvioimiseen erilaisissa tehtävämuodoissa. Voit vaikkapa vertailla UEFin Mitta-laskureita tähän. Alla kuvakaappaukset Fitechin Oppimismuotoilun työkalupakin sivusta kuusi sekä UEFin Mitta-laskurista:

Kuvakaappaus UEFin Mitta-peruslaskurista.
Kuvakaappaus Fitechin Oppimismuotoilun työkalupakin sivusta 6: Työmäärän mitoittaminen.

Vastaa