Viikon vinkki 4/2022

Digiopettajan starttipaketti, vaihe 2: Digitaalinen oppimisympäristö

Mitä tarkoittaa oppimisympäristö? Ympäristöä, jossa voidaan oppia jotakin? Miten siellä opitaan asioita? Onko ympäristö fyysinen, digitaalinen, molempia yhtäaikaa, vai välillä fyysinen ja välillä digitaalinen?

Miten opettajana voin edistää oppimista ja sen lisäksi kohdata opiskelijoita, olla vuorovaikutuksessa, olla läsnä, oli ympäristö sitten fyysinen, digitaalinen tai molempia?

Kuinka luoda sellainen digitaalinen tila ja ympäristö, johon opiskelijan on helppo ”päästä sisään” ja hahmottaa, miten siellä toimitaan? Kuinka luoda sellainen digitaalinen oppimisympäristö, jossa jokainen osallistuja tuntee olonsa tervetulleeksi? Kuinka luoda sellainen digitaalinen oppimisympäristö, jonka kautta minulla opettajana on aikaa ja mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa?

Toisin sanoen, kuinka digipedagogisissa ratkaisuissani voisivat korostua inhimillisyys, toisista huolehtiminen ja moninaisuuden tunnustaminen, kuten asiaa pohtii Katja Sutela kirjassaan Näkyväksi tekemisen taito: Pedagoginen kohtaaminen opetuksessa?

Digiopettajan starttipaketin Digitaalinen oppimisympäristö -vaiheessa voit aloittaa verkko- ja monimuotopedagogiikkaa hyödyntävän opintojaksosi oppimisprosessin rakentamisen siihen konkreettiseen ulkomuotoonsa, missä opintojaksollesi osallistuvat sen ottavat käyttöönsä.

Itä-Suomen yliopistossa digitaalisena oppimisympäristönä käytetään pääsääntöisesti Moodlea. Siksi suositellaan, että rakennat opintojaksosi Moodle-mallipohjaa hyödyntäen (linkki vaatii UEF-kirjautumisen). Moodle-mallipohjaa on rakennettu mm. edellä esitellyistä pedagogisista näkökulmista ja kysymyksistä käsin.

Moodle-alusta voi toimia opetuksen ja opiskelun ”kotipesänä”, johon Moodlen omien työvälineiden lisäksi pystyy kytkemään ja linkittämään myös muita digitaalisia työvälineitä ja vaikkapa verkossa saatavilla olevia materiaaleja. Tekijänoikeuskysymykset pitää toki ottaa huomioon. Niihin kannattaa tutustua Digiopettajan starttipaketin osassa 3: Digitaalinen oppimateriaali.

Vinkin muotoili Susanna

Viikon vinkki 18/2021

Oletko jo tutustunut DigiCampukseen?

DigiCampus.fi on OKM:n rahoittamassa kehittämishankkeessa tuotettu korkeakoulujen yhteinen oppimisympäristö, jossa on korkeakoulujen yhteisiä kursseja, kaikille avoimia kursseja (esim. moocit) sekä korkeakoulujen omia kursseja. DigiCampus.fi-ympäristön käyttöä tukee monikanavaista palvelua tarjoava DC-help -tukipalvelu, joka on hankkeen aikana tuotettu yhteistyössä viiden eri korkeakoulun kanssa.

Hanke päättyy, mutta DigiCampus.fi jatkaa. Oppimisympäristö ja sen loppukäyttäjien tukipalvelu jatkuu Mediamaisterin ylläpitämänä palveluna 1.7.2021 alkaen. Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut palvelun käyttöön, joten voit edelleen käyttää DigiCampus.fi-ympäristöä esim. MOOC-kurssien tai verkostojen yhteisten kurssien tuottamiseen.

DigiCampus.fi järjestää myös koulutuksia. Seuraavaa koulutus on Pedagogisesti hyvä tentti ja sen käytännön toteutus, jonka aikataulu muuttui; se järjestetään 17.6.2021 klo 9.00-10.45.

Paikka: Zoomissa. Kirjaudu Haka-tunnuksillasi (tai vierailijana) DigiCampukseen. Linkki on kohdassa DigiCampus-koulutukset ja Spring 2021 training sessions.

Ilmoittautuminen: Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne jää saataville DigiCampus-koulutukset sivustolle.

Kohderyhmä: Arviointia toteuttava opetushenkilöstö.

Oppimistavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää eri tenttikysymystyyppien vahvuuksia ja heikkouksia ja osaa laatia tenttikysymyksen Moodlella. Osallistuja saa yleiskuvan Moodlen arviointikirjan käytöstä kurssilla.

Ohjelma:

  • Pedagogisesti hyvä tenttikysymys, eri kysymystyyppien vahvuuksia ja heikkouksia (essee, monivalinta, lyhytvastauskysymys) / Sanna Siirilä
  • Tenttikysymysten laatiminen Moodlessa (essee, monivalinta, lyhytvastaus jne) / Perttu Suhonen
  • Moodlen arviointikirja / Viivi Seppänen

Vinkin tarjoili Sari Tervonen OPIsta