Viikon vinkki 15/22

Traumainformoitu työote yksilön ja organisaation hyvinvoinnin ja resilienssin perustana

Tervetuloa mukaan Itä-Suomen yliopiston Oppimisympäristöwebinaariin 29.-30.8.2022.

Oppimisympäristöwebinaarin työpajavalikoimassa 30.8.2022 pohditaan myös trauma-käsitettä tutkimusperustaisesti:

Tarvitsemme uutta, monialaista ja yhteistä ymmärrystä siitä, kuinka syvällisestä, monitieteellisestä ja monikerroksisesta ilmiöstä on kyse. Trauma viitekehyksenä tarjoaa meille yhteisen kielen puhua haitallisesta stressistä ja sen vaikutuksesta niin yksilöihin kuin organisaatioihinkin. Painopiste traumatietoisessa työotteessa ei ole vain traumoissa vaan ennen kaikkea resilienssissä, korjaavissa kokemuksissa, myötätunnossa sekä toipumisessa. Tavoitteena on kunkin toimijan oma inhimillinen kasvu ja itsereflektio. Traumainformoidusta näkökulmasta voimme oppia käsittelemään myös hankalia asioita ilman, että niiden käsittely aiheuttaa stressiä tai vie ihmisiä epävakauteen. Emme toivu kriiseistä ottamalla toisiimme etäisyyttä vaan rakentamalla myötäelävää yhteyttä toinen toisiimme.

Kati Sarvela, HLL, terapeutti, iloajatoivoa.fi/.

PS: TraumaSummit2022, ilmainen webinaarisarja 11.–13.5.2022, jossa lähestytään traumaa monialaisesti sekä ammattilaisten että kokemusasiantuntijoiden näkökulmista. Mukana on monipuolinen joukko asiantuntijoita niin lääketieteen, kasvatuksen, kulttuurin kuin yhteiskuntatieteidenkin alalta. Tapahtumassa haastateltavien kansainvälisten ja suomalaisten johtavien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuorojen kautta osallistujat saavat arkikielistä tietoa traumatisoitumisesta sekä sen luomista yhteiskunnallisista ja jokapäiväisistä ilmiöistä.

Viikon vinkki 23/2021

Hyvää alkanutta lukuvuotta!

Ystävällisenä muistutuksena 25.-26.8. oleva Oppimisympäristöwebinaari, jossa on muun muassa Perehdy opetustilojen uudistuneeseen tekniikkaan ja niiden monipuoliseen hyödyntämiseen -työpaja. Ohessa muistutuksena linkki sivulle, josta näet opetustilojen tiedot, varusteet ja kapasiteetit.

Tulossa on kaksi tilaisuutta hybridiopetuksesta: Livenä, etänä, hybridinä? -keskustelutilaisuus (31.8.) ja Hybridiopetus UEF:ssa -koulutus (15.9.), joihin ilmoittaudutaan koulutuskalenterin kautta.

Keskustelutilaisuuden tavoitteena on kartoittaa opettajien askarrutuksia ja huolenaiheita, joita käsitellään 15.9. olevassa koulutuksessa.

Kuullaan ja nähdään!

Viikon vinkki 21/2021

FARscape – ongelmia vai ratkaisuja?

Kuinka voisin hyödyntää pakohuonetta perusopetuksessa? Mitä lisäarvoa se voisi tuoda? Mitä pakohuoneen suunnittelussa kannattaisi ottaa huomioon?

FARscape on farmaseuttinen pakohuone laboratorioympäristössä. Sen ensimmäinen versio on suunniteltu osaksi lääkevalmistuksen ja -analytiikan opetusta. Pedagogisen pakohuoneen periaate vastaa vapaa-ajan pakohuonetta, mutta sen teema ja tavoite liittyvät kiinteästi opintojaksolla opiskeltaviin asioihin. Pedagogisen pakohuoneen voi suunnitella tukemaan minkä tahansa oppiaineen opetusta. Teemojen ja tehtävien ideoinnissa vain mielikuvitus on rajana.

Pedagoginen pakohuone kannattaa suunnitella tiettyjen osaamistavoitteiden ympärille. Osaamistavoitteet voi koota joko yhdeltä tai useammalta opintojaksolta, ja ne voivat liittyä tietojen, taitojen ja asenteiden soveltamiseen käytännön tehtävissä. Pakohuonepedagogiikan avulla voidaan mainiosti harjoitella esimerkiksi opiskelijoille tärkeitä työelämätaitoja. Pilottiryhmiltä saamamme palautteen perusteella pakohuoneessa korostuvat ryhmä- ja yhteistyötaitojen, ongelmanratkaisutaitojen ja paineensietokyvyn merkitys. Hyvin toimiva ryhmä on vahvempi kuin yksittäisten jäsentensä summa.

Pedagogiseen pakohuoneeseen tulee varata aikaa huoneen tapahtumien jälkipurkuun yhdessä opettajan kanssa. Osallistujat pääsevät tässä yhteydessä reflektoimaan omia kokemuksiaan ja oppimistaan huoneessa. Opettaja voi samalla antaa heille palautetta ja vastata mahdollisesti epäselväksi jääneisiin kysymyksiin.

Tarjan ja Kristan vinkit pedagogisen pakohuoneen suunnitteluun:

  1. Valitse kohderyhmä (esim. tietyn opintojakson tai tietyn vuosikurssin opiskelijat).
  2. Kirjaa osaamistavoitteet pakohuonepelille (tiedot, taidot, asenteet).
  3. Valitse tarkoituksenmukainen tila (esim. luokkahuone, laboratorio, virtuaaliympäristö).
  4. Suunnittele käytettävissä oleva aika ja tehtävät niin, että tekemistä riittää kaikille, mutta pakohuoneessa ei tule liian kiire.
  5. Testaa juonen kulku ja tehtävien toimivuus. Hyödynnä esim. pilottiryhmiä (vapaaehtoiset opettajat ja/tai opiskelijat).
  6. Suunnittele jälkipurku (arviointi, keskustelu, reflektio).
  7. Kerää palautetta ja varmista, että pakohuone tuottaa onnistumisen elämyksiä kaikille osallistujille.
  8. Kehitä pakohuonetta ja kokeile rohkeasti uusia ideoita.

Kiinnostuitko? Tervetuloa tutustumaan pakohuonepedagogiikkaan elokuun oppimisympäristöwebinaarissa, joka järjestetään 25.-26.8.2021!

Vinkin tarjoilivat:

Tarja Toropainen, yliopistonlehtori, farmasian laitos

Krista Laine, yliopistonlehtori, farmasian laitos

Viikon vinkki 20/2021

Livenä, etänä, hybridinä?

Olemme eläneet poikkeusaikaa nyt reilun vuoden. Tässä vaiheessa lukuvuotta alkaa useimmille olla jo aika hieman hengähtää. Ehkäpä suurempien opetuskiireiden hellittäessä on mahdollisuus katsoa taaksepäin ja suuntautua jo myös eteenpäin – mitä meille kuuluu juuri nyt? Tällaista pohdintaa on fasilitaattori-Kati viritellyt verkkosivujen kesäkuun blogikirjoituksessaan. Myös tulevissa keskustelutilaisuuksissa nämä teemat ovat esillä sekä yleisemmin että konkretian kannalta kolmella eri foorumilla.

Fasilitaattorit vetävät ”Paluu etätulevaisuuteen” –työpajaa 25.-26.8. järjestettävässä Oppimisympäristöwebinaarissa. Työpajassa pohditaan opetusta ja oppimista käynnistyvän uuden lukuvuoden kynnyksellä. Millaisia askarrutuksia lukuvuoden alkuun liittyy ja mitä meidän olisi yhdessä hyvä jakaa? Askarruttaako ajankohtaisesti työyhteisöön paluu ja yhteisöllisyys, etäajalta käyttöön jäävät hyvät käytänteet, romukoppaan heitetyt toimimattomat kokeilut, hybridiopetuksen edut ja haasteet? Mitä opimme, millaista tukea edelleen tarvitsemme?

Fasilitaattorit järjestävät erillisen Livenä, etänä, hybridinä? -keskustelutilaisuuden hybridiopetukseen liittyvistä askarrutuksista ja ratkaisuista 31.8. klo 9-11. Keskustelutilaisuuden tarkoitus on koota kysymyksiä, pohdintoja ja tarpeita Opintopalvelujen koulutukseen. Opintopalvelut järjestävät Hybridiopetus UEF:ssa -koulutuksen 15.9. klo 13-14. Koulutuksessa tutustutaan opetuksen suunnittelussa huomioitaviin seikkoihin sekä käytännön vinkkeihin hybridiopetuksen toteuttamiseksi. Kirjaa ajat jo nyt kalenteriisi! Näihin koulutuksiin ilmoittaudutaan koulutuskalenterin kautta.

Viikon vinkki 19/2021

Mitä arvioinnilla sais, jos osais tilata?

Kiinnostuitko aiheesta? Tule kuuntelemaan professori Päivi Atjosen esitystä Oppimisympäristöwebinaariin 25.8.2021.

Oppimisympäristöwebinaari pidetään tulevana syksynä 25.-26.8.2021 – laita päivät kalenteriisi! Seminaari on suunnattu UEFin henkilökunnalle ja opiskelijoille. Ilmoittautuminen aukeaa lähempänä.

Lämmittelynä aiheeseen voit katsoa Päivi Atjosen videon Akateeminen arviointi, palaute ja ohjaus.