Viikon vinkki 2/2024

ThingLinkistä on moneksi, 2/3: Kuvat ja videot ThingLinkissä 

ThingLink-sarjamme jatkuu! ThingLinkissä voi käyttää monenlaisia kuvia ja videoita, ja niitä voi myös luoda itse. 

Kuvia ThingLinkin kautta 

 • 360°-kirjasto (vasemman reunan valikossa) 
 • Kuvien luonti tai tuonti (kun alat luoda sisältöä; katso kuva): 
 • Tuo Google Drivesta. 
 • Tuo Microsoft OneDrivesta. 
 • Suunnittele Canvalla. 
 • Etsi Unsplashista (hakusanat englanniksi). 
 • Skybox (poistuu lähiaikoina). 
 • Lataa koneelta. 

Kuvia laitteilla ja sovelluksilla 

 • Kamera 
 • Digikamera 
 • Digivideokamera 
 • Mobiililaitteen kamera. 
 • 360-kamera tai -videokamera. 

Kuvia tekoälyllä 

Lisätietoa 

 • ThingLinkin AI-ominaisuudet (kohdasta 11:20 alkaen). 
 • Panoraamasta 360-kuvaksi (kohdasta 23:00 alkaen).  

Taina Rytkönen-Suontausta ja tiimi, koulutuspalvelut, Itä-Suomen yliopisto

Viikon vinkki 46/2023

Opiskelun esteettömyys korkeakoulussa, esimerkkinä ThingLink -skenaariotyökalu 

Opiskelijoiden ja elämän tilanteiden moninaisuus on osa suomalaisia korkeakouluja.  Oppimisen esteettömyyttä korkeakouluissa voidaan lähestyä Universal Design for Learning -mallin avulla (jäljempänä UDL). UDL- malli edustaa pedagogista ajattelutapaa, jonka lähtökohtana on, ettei ole olemassa tavallista opiskelijaa. Tämä tarkoittaa, että opetuksen suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida oppijoiden moninaisuus ja varmistaa jokaiselle mahdollisuus opiskella riippumatta kulttuuritaustasta, oppimisvaikeuksista, elämäntilanteesta ja oppimistyylistä. (Kanervo, R., Kuosmanen, L., & Kuparinen, K. 2022, 28)   Opetuksen esteettömyys ei hyödytä vain opiskelijoita, joilla on oppimisen haasteita vaan se tukee kaikkien oppimista (Sanger, C.S. 2020). 

Opetuksen suunnitteluvaiheessa opetuksen mukauttamista tehdään suhteessa oppimisen tavoitteisiin eikä oppimisen eriyttämisellä ole ensisijaisesti tarkoitus vaikuttaa kurssin osaamistavoitteisiin vaan jäsentää opiskelijalle erilaisia polkuja, joilla samaan lopputulokseen on mahdollista päästä. Opettajalle opetuksen esteettömyyden tarkasteleminen voi antaa uusia työvälineitä tutkia, mikä oman alan oppisisällössä on keskeistä ja olennaista sekä syventyä monipuolisemmin siihen, mitä kurssin osaamistavoitteet tarkoittavat. Oppimisen esteettömyydellä pyritään turvaamaan jokaiselle mahdollisuudet opiskella omien kykyjensä mukaan (Klemola, U., Ikäheimo, H., & Hämäläinen, T. 2020, 24). 

Opetusteknologia ja opiskelijoiden moninaisuuden huomioiminen opetuksessa 

Digitaaliset materiaali ja opetusteknologia monipuolistavat tapoja opiskella mahdollistamalla videoiden, podcastien ja blogien käyttämisen kattavasti osana opetusta (Kanervo, R., Kuosmanen, L., & Kuparinen, K. 2022, 32).   Kirjallisten tehtävien lisäksi opiskelijoiden mahdollista osoittaa osaamistaan muilla tavoin kuten tuottamalla esityksiä, tallenteita ja äänityksiä. Digitaaliset sovellukset luovat opiskelijalle lisää mahdollisuuksia edetä̈ omien tavoitteiden ja kiinnostusten kohteiden mukaan. Näistä syntyneet onnistumisen kokemukset oppimisessa puolestaan vahvistavat motivaatiota (Järvelä, Häkkinen & Lehtinen 2006, 63). Oppimisen esteettömyyden kulmakivet ovat opetusmenetelmien monipuolisuus, materiaalien selkeys ja rauhallinen etenemistahti (Klemola, U., Ikäheimo, H., & Hämäläinen, T. 2020, 24). 

Yliopistossamme on käytössä useita oppimisen esteettömyyttä tukevia sovelluksia ja yksi näistä on ThingLink, jonka avulla on mahdollista tuottaa monimediaisia ja interaktiivisia oppimismateriaaleja. Opiskelijat voivat käyttää sovellusta sekä tehdä sillä yksin tai yhteistoiminnallisesti oppimistehtäviä.    

ThingLinkin avulla voi yhdistää valmista digitaalista materiaalia ja eri sovelluksia toisiinsa, joten kaikkea sisältöä ei tarvitse eikä kannata lähteä tekemään itse.  Opetuksen mukautuvuuden ja esteettömyyden kannalta mielenkiintoinen on ThingLinkin tarjoama skenaariotyökalu. Skenaarion avulla opiskeltaviin materiaaleihin on mahdollista luoda polkuja ja haarautumia, joiden avulla materiaalia on mahdollista jäsentää opiskelijoille erilaisiksi vaihtoehtoisiksi kokonaisuuksiksi. 

Skenaarion avulla oppimisympäristöä on mahdollista eriyttää esimerkiksi ennakko-osaamisen, teemojen, erilaisten työskentelytapojen tai aineistotyyppien pohjalta.  ThingLink mahdollistaa valmiiden digitaalisten oppimateriaalien kuten Sway, Word, Powerpoint, Slides, videotallenteet ja nettisivut jäsentämisen opiskelijalle vaihtoehtoisiksi poluiksi.​ Tällöin opiskelijat voivat valita työskentelytavoista ne, jotka tukevat heitä eniten. Skenaario helpottaa myös osallistavien tehtävien lisäämistä suoraan osaksi aineistoa.  

Ohessa on joitakin virikkeitä ja ideoita, joilla voit käyttää opetusteknologiaa tukeman oppimisen esteettömyyttä. 

 • Anna opiskeltavat tekstit PDF-muodon sijaan muokattavina Word-tiedostoina. Dokumentin muokattavuus mahdollistaa opiskelijalle taustavärin ja fonttikoon vaihtamisen sekä helpottaa tekstien kuuntelemista syventävällä lukuohjelmalla. 
 • Yhteistoiminnalliset sovellukset tarjoavat opiskelijoille tilaa työskennellä vahvuuksillaan ja oppia toisiltaan.  
 • Voit tarjota tekstin ohella vaihtoehtoisia visuaalisia tapoja tiedon jäsentämiseen 
 • Tarjoa opiskelijoille vaihtelevia vastaus- ja etenemistapoja esim. skenaariotyökalu 
 • Huolehdi työvälineiden ja digitaalistenvälineiden saavutettavuudesta.  
 • Voit myös auttaa opiskelijoita hyödyntämään oppimisen apuvälineitä, kuten ruudunlukuohjelmaa tai puheesta tekstiksi sovellusta.   

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa henkilökunnalleen ja opiskelijoille lisenssin ThingLink -sovellukseen

Ohje skenaariotyökalun käyttämiseen 

Suunnittelija Hanna Koistinen, Itä-Suomen yliopisto, opintopalvelut

Lähteet: 

Järvelä, S., Häkkinen, P., Arvaja, M., Järvinen, S., & Lehtinen, E. (2006). Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö (1. p.). WSOY Oppimateriaalit. 

Kanervo, R., Kuosmanen, L., & Kuparinen, K. (2022). Osallistavat ohjaus-ja opetusmenetelmät korkeakouluissa. Käsikirja. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-659-4 

Korkeamäki, J. (2021). Oppimisvaikeudet, toimintavalmiudet ja toimijuus elämänkulussa. Tapaustutkimus aikuisten oppimisvaikeuksista. Aikuiskasvatus, 41(1), 6–17. https://doi.org/10.33336/aik.107384 

Korkeamäki, J. (2011). Myös aikuiset tarvitsevat tukea oppimisvaikeuksiin. Aikuiskasvatus, 31(2), 128–135. https://doi.org/10.33336/aik.93924 

Korkeamäki, J. (2023). Piilotetut vaikeudet: Oppimisvaikeuksien diagnosointi, toimijuus ja toimintamahdollisuudet aikuisen elämänkulussa. 

Klemola, U., Ikäheimo, H., & Hämäläinen, T. (2020). OHO-opas – opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin. OHO!-hanke. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8110-5 

Rinne, Hanna & Korkeamäki, Johanna & Villa, Tiia. (2021). Korkeakouluopiskelijoiden koetut oppimisvaikeudet ja niiden yhteys elämän eri osa-alueisiin. Kuntoutus. 44. 24-36. 10.37451/kuntoutus.103339. 

Sanger, C.S. (2020). Inclusive Pedagogy and Universal Design Approaches for Diverse Learning Environments. In: Sanger, C., Gleason, N. (eds.) Diversity and Inclusion in Global Higher Education. Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi. org/10.1007/978-981-15- 1628-3_2. 

Toom, A. & Pyhältö, K. (2020) Kestävää korkeakoulutusta ja opiskelijoiden oppimista rakentamassa. Tutkimukseen perustuva selvitys ajankohtaisesta korkeakoulupedagogiikan ja ohjauksen osaamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:1. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-696-6 

Viikon vinkki 39/2023

ThingLinkistä on moneksi, 1/3

Tämä vinkki aloittaa ThingLink-sarjan Viikon vinkeissä. Tiesitkö, että ThingLink on UEFlaisille käytettävissä ilmaiseksi, sillä meillä on lisenssi.

Onko ThingLink sinulle tuttu? ThingLinkillä on mahdollista lisätä kuviin ja videoihin tietopisteitä (tags), linkkejä, pieniä tehtäviä ja muuta lisämateriaalia.

Ruudunkaappauskuva ThingLink Learning Center -nettisivujen valikosta.
Ruudunkaappauskuva ThingLink Learning Center -nettisivujen valikosta.

Tarkempaa tietoa ThingLinkin käytöstä löydät tämän Thinglink Learning Center -sivun kautta. Kirjaudu UEF-tunnuksillasi eli Microsoft-kuvakkeelta tai klikkaa Kirjaudu sisään -painiketta oikeasta yläkulmasta, valitse Log in with third party services -tekstin alla olevista painikkeista Login with Microsoft ja anna UEF-tunnuksesi.

Jos kiinnostuit ja haluat perehtyä ThingLinkiin mielummin vertaisporukassa kuin yksin, tule eOppimisen tukipalveluiden tarjoamiin koulutuksiin. Koulutuskalenterista löytyy:

Lisäksi IlonaIt tarjoaa lyhyitä webinaareja.

Tervetuloa koulutuksiin!

Katja Koppinen, verkko-opetuksen asiantuntija, Opintopalvelut, Itä-Suomen yliopisto.

Viikon vinkki 22/22

Oletko jo kokeillut ThingLinkiä?

ThingLinkillä voit luoda helposti visuaalista ja interaktiivista sisältöä. Voit tehdä sisältöä kuvilla, 360-kuvilla, videoilla, 360-videoilla ja 3D-malleilla. Voit yhdistää näitä eri tavoin esimerkiksi virtuaalikierroksiksi tai skenaarioiksi.

Kirjaudu ThingLinkiin UEF-tunnuksillasi Heimon O365:n vohvelivalikon kautta.

Voit tutusta ThingLinkin käyttöön starttiwebinaarin talleenteesta (vaatii UEF-kirjautumisen).

Voit myös tutustua Matleena Laakson materiaaliin ThingLinkin käytöstä sekä ohjeista.