Viikon vinkki 13/2023

Mitta-laskurit opetuksen suunnittelun apuna 

eOppimisen tukipalveluiden sivustolta:  

”Opiskelijan työmäärän mitoituksen perusyksikkö on opintopiste, joka vastaa keskimäärin opiskelijan 27 tunnin laajuista työmäärää. Opiskelijalle suunnitellun työmäärän tulee vastata suorituksesta saatavia opintopisteitä. Sopiva kuormitus tukee syvällistä oppimista. 

Opiskelijoiden opiskeluun käyttämä todellinen työmäärä vaihtelee kuitenkin yksilöllisesti ja mitoituksessa käytettävä tuntimäärä on parhaimmillaankin vain arvio. Mitoituksen onnistumiseksi keskeistä onkin seurata työmäärän toteutumista, esimerkiksi palautteen avulla. 

Laskurista on ladattavissa kaksi versiota. Peruslaskuri tukee yksittäisen opintojakson mitoittamista opiskelumuotojen mukaisesti. Peruslaskurissa ei arvioida viikoittaista kuormitusta.

Kumulatiivinen laskuri huomioi opiskelijan viikoittaisen työmäärän ja sillä on mahdollista arvioida eri opintojaksojen työmäärän yhteisvaikutusta viikkotasolla. Eri opintojaksot voidaan valita tarkasteluun esimerkiksi tietyn ajanjakson (lukukausi, periodi) perusteella, moduulin tai opintokokonaisuuden perusteella tai suunniteltujen opintojen pohjalta (esim. tietyn ryhmän hopsit).” 

Mitta-laskuritiedostot edellyttävät UEF-kirjautumisen.

Peruslaskuri:  Mitta-peruslaskuri.xlsx 

Kumulatiivinen laskuri: Mitta-laskuri(kumulatiivinen).xlsx 

Vastaa