Viikon vinkki 43/2023

Osallistu kyselyyn: Verkkotentit ja etävalvonta

Opettaja ja opiskelija, vastaa ja vaikuta verkkotenttien etävalvontaohjelmiston hankintaan!

Pitäisikö etänä tehtyjä verkkotenttejä pystyä valvomaan tarkemmin?

Onko Itä-Suomen yliopistolla tarvetta ja käyttöä verkkotenttien etävalvontaohjelmistolle?

Millaisia ominaisuuksia ohjelmistolla tulisi olla?

Verkkotenttien etävalvontaohjelmiston hankinnan kartoitus jatkuu. Nyt selvitämme UEFilaisten mielipiteitä ja näkemystä asiaan; onko hankinnalle tarvetta, minkä verran ohjelmistolle olisi käyttöä ja millaisia ominaisuuksia siitä tulisi löytyä. Kysely on luotu aiemmin syksyllä tehdyn verkkotentteihin liittyvän kyselyn vastausten pohjalta. Tämä kysely on suunnattu vain Itä-Suomen yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille, jotta saisimme paremman käsityksen siitä, millaisia tarpeita ja ajatuksia nimenomaan meidän organisaatiossamme on.

Vastaa kyselyyn viimeistään 30.11.2023 ja vaikuta tulevaisuuden tenttimiskäytäntöihin!

Avaa kysely tästä linkistä. Kysely on anonyymi.

Viikon vinkki 36/2023

Vaikuta tulevaisuuden tenttimiskäytäntöihin!

MITÄ? Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä valmistelemassa etävalvontaohjelmiston hankintaa.

MIKSI? Ohjelmisto mahdollistaa valvottujen tenttien suorittamisen mistä käsin tahansa, ilman kampukselle matkustamisen vaivaa. Sen avulla halutaan taata reilu ja oikeudenmukainen tenttitilanne kaikille sekä tarjota joustavammat tenttimismahdollisuudet etäopiskelijoille.

MITEN? Tämä on mahdollisuutesi vaikuttaa! Haluamme kuulla sinun kokemuksiasi verkkotenttien tekemisestä. Vastaamalla kyselyyn ja jakamalla kokemuksiasi voit auttaa meitä kehittämään entistä parempia verkkotenttejä ja löytämään parhaat etävalvontaratkaisut sekä opiskelijoiden että opettajien näkökulmasta.

MILLOIN? Vastaa kyselyyn viimeistään 24.9.2023 ja ole mukana rakentamassa joustavampia ratkaisuja oppimisen tueksi!

Avaa kysely tästä linkistä.

Viikon vinkki 18/2021

Oletko jo tutustunut DigiCampukseen?

DigiCampus.fi on OKM:n rahoittamassa kehittämishankkeessa tuotettu korkeakoulujen yhteinen oppimisympäristö, jossa on korkeakoulujen yhteisiä kursseja, kaikille avoimia kursseja (esim. moocit) sekä korkeakoulujen omia kursseja. DigiCampus.fi-ympäristön käyttöä tukee monikanavaista palvelua tarjoava DC-help -tukipalvelu, joka on hankkeen aikana tuotettu yhteistyössä viiden eri korkeakoulun kanssa.

Hanke päättyy, mutta DigiCampus.fi jatkaa. Oppimisympäristö ja sen loppukäyttäjien tukipalvelu jatkuu Mediamaisterin ylläpitämänä palveluna 1.7.2021 alkaen. Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut palvelun käyttöön, joten voit edelleen käyttää DigiCampus.fi-ympäristöä esim. MOOC-kurssien tai verkostojen yhteisten kurssien tuottamiseen.

DigiCampus.fi järjestää myös koulutuksia. Seuraavaa koulutus on Pedagogisesti hyvä tentti ja sen käytännön toteutus, jonka aikataulu muuttui; se järjestetään 17.6.2021 klo 9.00-10.45.

Paikka: Zoomissa. Kirjaudu Haka-tunnuksillasi (tai vierailijana) DigiCampukseen. Linkki on kohdassa DigiCampus-koulutukset ja Spring 2021 training sessions.

Ilmoittautuminen: Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne jää saataville DigiCampus-koulutukset sivustolle.

Kohderyhmä: Arviointia toteuttava opetushenkilöstö.

Oppimistavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää eri tenttikysymystyyppien vahvuuksia ja heikkouksia ja osaa laatia tenttikysymyksen Moodlella. Osallistuja saa yleiskuvan Moodlen arviointikirjan käytöstä kurssilla.

Ohjelma:

  • Pedagogisesti hyvä tenttikysymys, eri kysymystyyppien vahvuuksia ja heikkouksia (essee, monivalinta, lyhytvastauskysymys) / Sanna Siirilä
  • Tenttikysymysten laatiminen Moodlessa (essee, monivalinta, lyhytvastaus jne) / Perttu Suhonen
  • Moodlen arviointikirja / Viivi Seppänen

Vinkin tarjoili Sari Tervonen OPIsta