Viikon vinkki 6/2024

Vertaisarviointi ja -palaute Moodlen työpajatyökalulla

Yliopistopedagogisten opintojen järjestämissä case-klinikoissa on tällä viikolla ollut aiheena vertaisarviointi ja -palaute.

Vielä kerkeää ilmoittautua perjantain 16.2. taitoklinikalle, jossa tutustutaan eLearn-Moodlen työpajatyökaluun! UEFlainen: ilmoittaudu tänään 15.2. puoleenpäivään mennessä tästä linkistä: https://calendar.contio.fi/uef/Calendar?d=Lslv9oSk0HM%253d.

Taina Rytkönen-Suontausta: ”Työpaja on Moodlessa ainoa aktiviteetti, jossa voi automatisoidusti rakentaa vertais- ja itsearvioinnin polun. Tätä käydään tarkemmin (ja teknisestikin) läpi taitoklinikassa perjantaina 16.2.”

Viikon vinkki 41/2023

Moodlen ryhmäasetukset – miksi niillä on merkitystä? 

Vinkki pätee UEF eLearn-Moodleen, mutta myös DigiCampus-Moodleen. 

Moodlessa on mahdollista luoda kurssille ryhmiä, ja hyödyntää ryhmiä vaikkapa keskusteluissa. 

Ryhmien luonti 
Ryhmät luodaan ”Osallistujat” -sivulla valitsemalla alasvetovalikosta ”Ryhmät”. Voit luoda ryhmät manuaalisesti tai automaattisesti. Voit myös määrittää ryhmille avaimet, joita ryhmän jäsenet voivat käyttää kurssiavaimen sijasta liittyessään kurssille ja samalla ohjautuvat siihen ryhmään, jonka avainta käyttävät.  

 
Voit myös antaa opiskelijoiden luoda tai valita ryhmänsä käyttämällä Ryhmänmuodostus- tai Ryhmävalinta -aktiviteetteja kurssilla. 

Kurssilla voi myös olla erilaisia ryhmiä eri tarkoituksiin ja niistä voidaan muodostaa ryhmittelyjä, joilla valitaan mitä ryhmiä käytetään eri aineistoissa/aktiviteeteissa. Opiskelija voi siis kuulua kurssilla useampaan eri ryhmään – vaikkapa ryhmiin, joilla opiskelijat jaetaan kampuksittain ja ryhmiin, joilla opiskelijat jaetaan ryhmätyöskentelyä varten. 

Ryhmäasetukset ja kurssin aktiviteetit 
Ryhmien luominen ei vielä riitä! Ne täytyy myös ottaa käyttöön aktiviteeteissa. 
Oletuksena Moodle-kurssin asetuksissa ryhmäasetus on aina ”Ei ryhmiä”.  

Jos laitat kurssin asetuksissa päälle ”Erilliset ryhmät” tai ”Näkyvät ryhmät”, kyseistä asetusta käytetään kaikissa aktiviteeteissa, jotka lisäät tämän jälkeen kurssillesi. Voit myös pakottaa ryhmämoodin, jolloin asetusta ei voi enää muuttaa aktiviteeteissa. Jos pakotusta ei ole otettu käyttöön, voit muuttaa ryhmäasetusta jokaisessa aktiviteetissa erikseen. 

Aktiviteeteissa voi valita aina ”Ei ryhmiä”, ”Erilliset ryhmät” tai ”Näkyvät ryhmät”

  • Ei ryhmiä = kaikki opiskelijat ovat aktiviteetissa yhtä suurta ryhmää. 
  • Erilliset ryhmät ja Näkyvät ryhmät = aktiviteetissa käytetään kurssille muodostettuja ryhmäjakoja. 

Näiden erot vaikuttavat lähinnä keskustelualueella: 

  • Erilliset ryhmät = opiskelija näkee ja voi lähettää viestejä vain omaan ryhmäänsä. 
  • Näkyvät ryhmät = opiskelija voi lähettää viestejä vain omaan ryhmäänsä, mutta näkee ja voi lukea myös muiden ryhmien viestejä. 

Jos kurssille ei ole tehty ryhmiä ja jaettu opiskelijoita ryhmiin tai kurssille lisätyssä aktiviteetissa ei ole otettu ryhmiä käyttöön kurssin tai aktiviteetin asetusten kautta, opiskelijoita käsitellään yhtenä suurena joukkona. Jos Ryhmät puuttuvat kurssilta ja silti käytetään aktiviteettien ryhmätoimintoja, se voi johtaa outoihin lopputuloksiin. 

Esimerkki 1 
Kurssille ei ole tehty ryhmiä. Kurssilla on Tehtävän palautus ja sen asetuksissa on valittu ”Opiskelijat palauttavat ryhmätöitä: Kyllä” ja ”Opiskelijan on kuuluttava ryhmään voidakseen palauttaa: Ei.”  

Koska kurssilla ei nyt ole ryhmiä/opiskelijoita ei ole jaettu ryhmiin, kaikki kurssin opiskelijat ovat yhtä suurta joukkoa ja muodostavat näin oman ”ryhmänsä”. Kun yksi opiskelija palauttaa tehtävän, näkevät kaikki muutkin opiskelijat tämän palautuksen ja pystyvät myös esim. poistamaan sen tai täydentämään palautusta omilla palautuksillaan (jos voi palauttaa useamman kuin 1 tiedoston), jotka sitten myös näkyvät kaikille. 

Toisin sanoen, josTehtävässä valitaan ”Opiskelijat palauttavat ryhmätöitä: Kyllä”, tarvitaan kurssilla myös ryhmät ja opiskelijat täytyy myös jakaa ryhmiin, ellei sitten ole tarkoituskin, että kaikki näkevät toistensa palautukset. 

Esimerkki 2 
Kurssilla ei ole ryhmiä. Kurssilla on käytössä Keskustelualue ja sen asetuksissa on valittu ”Erilliset ryhmät” (tai näkyvät ryhmät) käyttöön. Opettaja voi lähettää viestejä keskustelualueelle, mutta kukaan opiskelija ei, eikä opiskelija voi myöskään vastata opettajan viesteihin, koska ei kuulu mihinkään ryhmään. 
 
Toisin sanoen, jos Keskustelualueella valitaan ”Erilliset ryhmät” tai ”Näkyvät ryhmät” käyttöön, tarvitaan kurssille myös ryhmät ja opiskelijat täytyy myös jakaa ryhmiin, jotta he voivat viestiä ja vastata keskustelualueella oman ryhmänsä viesteihin. 

Jos ryhmiä ei ole valittu keskustelualueen asetuksissa käyttöön, näkevät opiskelijat kaikki viestit Keskustelualueella ja voivat myöskin lähettää ja vastata viesteihin. 

Hyödyntäminen aktiviteeteissa 

Tehtävänpalautuksessa, käytettäessä ”Opiskelijat palauttavat ryhmätöitä” -asetusta, ryhmät mahdollistavat sen, että yksi ryhmän jäsenistä voi tehdä palautuksen ja se näkyy myös muilla ryhmän jäsenillä ja he voivat tarvittaessa täydentää palautusta.  Opettaja voi arvioida palautuksen yhdeltä ryhmän jäseneltä ja valita, että sama arviointi ja palaute menee koko ryhmälle. 

Jos tehtävässä ei käytetä ”Opiskelijat palauttavat ryhmätöitä” -asetusta, palautettu tehtävä näkyy vain palautuksen tehneelle opiskelijalle ja kurssin opettajille, mutta ryhmistä voi silti olla hyötyä.  Jos kurssilla on useita opettajia ja jokainen opettaja tarkistaa tietyn opiskelija joukon palautukset, voi opiskelijat jakaa ryhmiin ja tehtävässä ottaa käyttöön erilliset tai näkyvät ryhmät. Opettaja voi sitten palautuksia tarkistaessaan valita, minkä ryhmän palautuksia tarkastaa. 

Samoin esim. tentissä, jossa palautettu tenttisuoritus näkyy vain opettajille (ja ehkä palautuksen tehneelle opiskelijalle), voi tentissä ottaa käyttöön erilliset tai näkyvät ryhmät, jolloin opettaja voi tarkistella valitsemassa ryhmän suorituksia. 

Ryhmiä voi käyttää myös muissa aktiviteeteissa ja niitä voi hyödyntää esim. pääsyn rajoituksissa niin, että eri ryhmille saadaan näkyviin erilaiset aineistot tai aktiviteetit yhden kurssin sisällä.  

Lisätietoja Ryhmistä ja ryhmittelyistä löydät esimerkiksi seuraavista linkeistä: 

Ryhmien ja ryhmittelyiden luominen kurssille: https://help.mediamaisteri.com/ryhmat-ryhmittelyt  

Ohjevideot: Moodle ryhmätyöskentelyn tukena: https://elearn.uef.fi/course/view.php?id=170  

Ryhmien ja ryhmittelyjen idea: https://docs.moodle.org/3x/fi/Ryhmien_ja_ryhmittelyjen_idea  

Vinkin tarjoilivat Jani Lemmetyinen, DiPa & Perttu Suhonen, Oppitupa 

Viikon vinkki 36/2023

Vaikuta tulevaisuuden tenttimiskäytäntöihin!

MITÄ? Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä valmistelemassa etävalvontaohjelmiston hankintaa.

MIKSI? Ohjelmisto mahdollistaa valvottujen tenttien suorittamisen mistä käsin tahansa, ilman kampukselle matkustamisen vaivaa. Sen avulla halutaan taata reilu ja oikeudenmukainen tenttitilanne kaikille sekä tarjota joustavammat tenttimismahdollisuudet etäopiskelijoille.

MITEN? Tämä on mahdollisuutesi vaikuttaa! Haluamme kuulla sinun kokemuksiasi verkkotenttien tekemisestä. Vastaamalla kyselyyn ja jakamalla kokemuksiasi voit auttaa meitä kehittämään entistä parempia verkkotenttejä ja löytämään parhaat etävalvontaratkaisut sekä opiskelijoiden että opettajien näkökulmasta.

MILLOIN? Vastaa kyselyyn viimeistään 24.9.2023 ja ole mukana rakentamassa joustavampia ratkaisuja oppimisen tueksi!

Avaa kysely tästä linkistä.

Viikon vinkki 19/22

Terveiset Moodle-maailmasta!

Kuten ehkä olet huomannut, olemme UEFissa siirtymässä monipuolisempaan Moodleen, joka kulkee nimellä eLearn. Mukavasti onkin jo uusia kurssipohjia tilattu, kertovat tilastot.

Tänne kirjautumalla saat tietopaketin uudesta Moodlesta: https://elearn.uef.fi/course/view.php?id=1335. Kurssiavain on elearn.

Nykyinen Moodle sulkeutuu 31.5.2023, jolloin myös vanhat Moodle-kurssit lakkaavat toimimasta.

Jos haluat itsellesi talteen kurssin, jota ehkä mahdollisesti vielä joskus opetat, voit kopioida Moodle-kurssin itsellesi näin: Kurssin etusivulta, oikean yläreunan hammasrattaan alta löytyy kohta ”Varmuuskopiointi”. Ota ruksi pois kohdasta ”Osallistujat”. Jos muita asetuksia ei tarvitse säätää, paina ”Hyppää suoraan viimeiseen vaiheeseen”. Näin kurssistasi luodaan varmuuskopio varmuuskopioalueelle ja voit sieltä tallentaa sen itsellesi.

Viikon vinkki 4/2022

Digiopettajan starttipaketti, vaihe 2: Digitaalinen oppimisympäristö

Mitä tarkoittaa oppimisympäristö? Ympäristöä, jossa voidaan oppia jotakin? Miten siellä opitaan asioita? Onko ympäristö fyysinen, digitaalinen, molempia yhtäaikaa, vai välillä fyysinen ja välillä digitaalinen?

Miten opettajana voin edistää oppimista ja sen lisäksi kohdata opiskelijoita, olla vuorovaikutuksessa, olla läsnä, oli ympäristö sitten fyysinen, digitaalinen tai molempia?

Kuinka luoda sellainen digitaalinen tila ja ympäristö, johon opiskelijan on helppo ”päästä sisään” ja hahmottaa, miten siellä toimitaan? Kuinka luoda sellainen digitaalinen oppimisympäristö, jossa jokainen osallistuja tuntee olonsa tervetulleeksi? Kuinka luoda sellainen digitaalinen oppimisympäristö, jonka kautta minulla opettajana on aikaa ja mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa?

Toisin sanoen, kuinka digipedagogisissa ratkaisuissani voisivat korostua inhimillisyys, toisista huolehtiminen ja moninaisuuden tunnustaminen, kuten asiaa pohtii Katja Sutela kirjassaan Näkyväksi tekemisen taito: Pedagoginen kohtaaminen opetuksessa?

Digiopettajan starttipaketin Digitaalinen oppimisympäristö -vaiheessa voit aloittaa verkko- ja monimuotopedagogiikkaa hyödyntävän opintojaksosi oppimisprosessin rakentamisen siihen konkreettiseen ulkomuotoonsa, missä opintojaksollesi osallistuvat sen ottavat käyttöönsä.

Itä-Suomen yliopistossa digitaalisena oppimisympäristönä käytetään pääsääntöisesti Moodlea. Siksi suositellaan, että rakennat opintojaksosi Moodle-mallipohjaa hyödyntäen (linkki vaatii UEF-kirjautumisen). Moodle-mallipohjaa on rakennettu mm. edellä esitellyistä pedagogisista näkökulmista ja kysymyksistä käsin.

Moodle-alusta voi toimia opetuksen ja opiskelun ”kotipesänä”, johon Moodlen omien työvälineiden lisäksi pystyy kytkemään ja linkittämään myös muita digitaalisia työvälineitä ja vaikkapa verkossa saatavilla olevia materiaaleja. Tekijänoikeuskysymykset pitää toki ottaa huomioon. Niihin kannattaa tutustua Digiopettajan starttipaketin osassa 3: Digitaalinen oppimateriaali.

Vinkin muotoili Susanna

Viikon vinkki 29/2021

Opintojen edistymisen seuranta

Moodleen voi näppärästi valita havainnollisen työkalun, joka näyttää, miten opiskelijat ovat tutustuneet kurssiaineistoihin ja tehneet tehtäviä. Opettajalle tämä antaa nopean yleissilmäyksen siihen, miten tehtävissä on edetty. Varsinkin suurilla kursseilla tämä on iso etu. Opiskelijat ovat myös kokeneet näkymän motivoivana. He näkevät tietysti vain oman edistymisensä.

Valitse Moodlen hallintatyökaluista ”Lisää edistymisen seuranta”. Jokaisen tehtävän ja toiminnon kohdalla, joissa haluat edistymisen seurannan käyttöön, valitse asetuksissa kohdassa ”Opiskelijoiden edistyminen” > Suoritusten seuranta > Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen tehdyksi tai Näytä tämä kohde tehdyksi kun ehdot täyttyvät.

Opiskelija näkee sivun oikean laidan palkista, miten hän edistyy: tehtäväpalkki on sininen, kun mitään ei ole tehty, ja muuttuu vihreäksi tehtävien edistyessä. Opettaja saa koko kurssin tilanteen näkyviin Yleiskatsaus opiskelijoista -toiminnolla.

Alla olevassa esimerkissä ensimmäisen palkin opiskelija on opiskellut – tai ainakin avannut – kaiken kurssimateriaalin huolellisesti ja siksi palkki on kokonaan vihreä. Toinen opiskelija on ilmeisesti aloittanut kurssin toiveikkaana mutta aika ja energia ei ole riittänyt kurssin loppuunsaattamiseen. Kolmas opiskelija on tehnyt kurssin alussa aivan kaiken mutta loikkinut sitten ja keskittynyt vain mielestään olennaiseen. Neljännen strategia on päinvastainen: hidas aloitus ja panostus kurssin myöhempiin vaiheisiin.

Kuva Moodlen Edistymisen seuranta -työkalusta, jossa on esitetty neljän eri opiskelijan edistymisen jana.
Edistymisen seurannan -työkalu Moodlessa

Tämä työkalu auttaa erityisesti flipatuilla kursseilla, koska opettajan pitäisi olla kartalla siitä, miten ennakkotehtäviä on tehty ja -aineistoja opiskeltu ennen luokkatapaamisia. Jos kurssilla on erilaisia oppimistehtäviä, opettaja voi vaikka henkilökohtaisella viestillä muistuttaa, että kurssi on jo puolivälissä ja olisi siis syytä aloittaa oppimistehtävien tekeminen, jotta ehtii ajoissa. Seuranta auttaa opiskelijaa jaksottamaan työnsä koko kurssin ajalle eikä vain aikaan juuri ennen tenttiä.

Kokeile!

Viikon vinkki 17/2021

Miten teet Moodle-kurssistasi saavutettavan?

Moodle-kurssin tulee olla UEF:ssa saavutettava, mikäli se on avoinna yli lukuvuoden tai jos se on MOOC-kurssi. Toki suosittelemme, että myös muutkin Moodle-kurssit pyrittäisiin tekemään saavutettaviksi.

Moodle-kurssin aineistoja koskevat samat säännöt kuin muihin digitaalisiin oppimateriaaleihin. Moodle itsessään on pääasiassa saavutettava, mutta saavutettava kurssi vaatii myös saavutettavat sisällöt.

Muutama vinkki saavutettavan Moodle-kurssin tekoon:

  • Käytä Moodlen omia aineisto-työkaluja (sivu, kirja..) ja hyödynnä Moodlen editorissa olevia saavutettavuus-työkaluja.
  • Mikäli lisäät dokumentteja kurssillesi, huolehdi että ne ovat saavutettavia.
  • Muista kuvien alt eli vaihtoehtoiset tekstit.
  • Mikäli lisäät kurssille videoita, muista tekstitys.
  • Käytä selkeää kieltä ja muista hyvät ohjeistukset.

Tiesithän muuten, että saavutettavan Moodle-kurssin tekemisessä huomioitavista asioista on koostettu UEF:n henkilöstölle suunnattu video (kesto 7min 23s)?

Muistathan, että apua moodleen liittyvissä asioissa UEF:ssa saat Oppituvasta: servicedesk@uef.fi ja MOOC-kursseihin liittyen DigiCampuksesta!

Vinkin tarjoili Satu Turkka, Opintopalvelut

Viikon vinkki 16/2021

Mallipohja Moodle-opintojaksolle

Mallipohja sisältää pedagogisesti perustellun, valmiin rakenteen Moodle-opintojaksolle sekä ehdotuksia Moodlen ja sosiaalisen median työkaluista, joita opettaja voi käyttää verkko-, etä- ja lähiopetuksen opetustilanteissa.

Ideana on, että opettaja rakentaa mallipohjan aiheista ja työkaluista omalle opintojaksolleen sopivan kokonaisuuden. Ohjeet mallipohjan tilaamiseen omaan käyttöön löytyvät mallipohjasta.

Mallipohjaan pääset täältä (vaatii UEF-kirjautumisen).

Vinkin tarjoili Ulla Ritvanen Opista