Viikon vinkki 3/2021

Oikeuspsykologian monimuotoisuuden kehittäminen – podcasteja yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän toimijoiden kanssa

Millaisia monimuoto- ja verkkopedagogisia ratkaisuja on tehty monitieteisissä oikeuspsykologian perus- ja aineopinnoissa? Miksi työelämälähtöisyys on tärkeää ja kiinnostavaa? Miten opiskelijat voivat olla mukana opetuksen kehittämisessä? Näistä teemoista keskustelemme oheisella äänitallenteella yliopisto-opettaja Hanna Lahtisen ja opiskelija, PsK Rosa Nissisen kanssa.

Äänitiedoston kesto 13.41

Oikeuspsykologia pähkinänkuoressa

Perusopintokokonaisuus

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat oikeuspsykologian keskeisimpiin kysymyksiin ja menetelmiin, sekä teoriaan että käytäntöön soveltamiseen. Jokaiseen opintojaksoon liittyy aiheen tarkastelu sekä oikeustieteen että psykologian viitekehyksestä. Tavoitteena on lisätä näiden kahden tieteenalan opiskelijoiden ymmärrystä toistensa näkökulmista ja helpottaa yhteistyötä. Oikeuspsykologian perusopintokokonaisuudesta vastaa psykologian oppiaine. Kokonaisuus on tarjolla tutkinto-opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille ja tällä hetkellä kokonaisuutta suorittaa 140 opiskelijaa ympäri Suomea.

Aineopintokokonaisuus

Opintokokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietämystä perusopintokokonaisuudessa käsitellyistä teemoista ja tutkimuksesta. Opintokokonaisuudessa käsitellään tarkemmin myös erityiskysymyksiä, joita opiskelijat todennäköisesti kohtaavat työelämässä. Opintokokonaisuudessa syvennytään oikeuspsykologian historiaan ja sen merkitykseen oikeuspsykologisen tiedon soveltamisessa nykypäivänä, oikeuspsykologisen tutkimustiedon soveltamiseen niin riita- kuin rikosasioissakin, psyykkisen haitan arviointiin ja siihen liittyvään lainsäädäntöön, kliiniseen ja oikeuspsykologiseen arviointiin ennalta estävässä toiminnassa sekä oikeuspsykiatrian kontekstissa. Lisäksi seminaaritöiden avulla tavoitteena on syvällinen paneutuminen näytön arviointiin aidoissa oikeustapauksissa sekä oikeuspsykologian että oikeustieteen näkökulmista. Seminaareissa ja muussa opetuksessa pyritään lisäämään sekä edistämään näiden kahden tieteenalan välistä vuoropuhelua myös opettajaresursseja yhdistämällä. Oikeuspsykologian aineopintokokonaisuudesta vastaa psykologian oppiaine. Kokonaisuus on ollut tarjolla tutkinto-opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille vuodesta 2019. Tällä hetkellä kokonaisuutta suorittaa 40 opiskelijaa ympäri Suomea.

Aineopintoihin sisältyy opintojakso, jonka opiskelijoille ja kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle on tarjolla työelämää ja oikeuspsykologian soveltamista esittelevä podcast-sarja.

Mikäli innostut äänitallenteiden tekemisestä, ohessa Kimmo Salvénin materiaalit UEF:n podcast-koulutuksesta – hyviä vinkkejä pähkinänkuoressa aloittelevalle äänitallenteen tekijälle.

Hanna Lahtinen on yliopisto-opettaja, erityisalueenaan oikeuspsykologia. Hanna opettaa oikeuspsykologian kokonaisuudessa opintojaksoja Lapset ja perheet oikeusprosesseissa, Oikeuspsykologian historia ja ammattikäytännöt, Oikeuspsykologisen tiedon soveltaminen rikos- ja riita-asioissa, Psyykkisen haitan arviointi ja vahingonkorvaukset sekä Näytön arviointi rikos- ja riita-asioissa. Hanna myös koordinoi kokonaisuuden opetuksen järjestämistä sekä kehittämistä.

Hanna Lahtisen kuva

Rosa Nissinen on psykologian pääaineopinnoissaan loppusuoralla ja suorittanut oikeuspsykologiaa sivuaineopintoinaan. Rosa on suunnitellut ja toteuttanut Oikeuspsykologiaa-podcastin haastattelut.

Rosa Nissinen

Jesse Jäppinen suorittaa myös viimeistä vuotta psykologian pääaineopinnoistaan. Hän on editoinut Oikeuspsykologiaa-podcastin jaksot sekä säveltänyt podcastin musiikit.

Jesse Jäppinen