Viikon vinkki 20/22

Oppimista ja muotoilua

Englanninkielisessä korkeakoulumaailmassa opettajien rinnalla ja kollegana toimivat oppimismuotoilijat. Se on erillinen ammattinimike, Learning Designer tai Instructional Designer. Meillä Suomessa sen sijaan on kunkin opettajan omalla vastuulla oppia muotoilemaan ja suunnittelemaan omat kurssinsa ja niiden sisällöt, tavoitteet, toteutustavat, rakenteet, aikataulutukset, työmuodot – koko paketti.

Näiden pakettien kanssa painiessani olen itse todennut, että kaikki apu on tervetullutta. Kirjallisuutta on pilvin pimein, varsinkin englanniksi. Tosin aikaa lukea tuota kirjallisuutta on vain vähän. Onneksi joku muukin on hoksannut, että pieniä kirjaesittelyitä kaivataan. Oheisesta linkistä voit lukea 17 oppimismuotoilukirjan tiivistelmät englanniksi.

Myös Itä-Suomen yliopiston henkilöstön koulutuskalenterista löytyy apua. UEF Palvelumuotoilu on 3 op:n verkkokoulutus, joka on ”avoin koko UEFin henkilöstölle ja se on tarjolla vuoden 2024 loppuun asti. Koulutus toteutetaan non-stop-koulutuksena eli voit ilmoittautua koulutukseen milloin tahansa ja aloittaa koulutuksen suorittamisen heti ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus suoritetaan verkko-oppimisympäristössä itsenäisesti maksimissaan kuuden kuukauden aikana.”

”Verkkokoulutuksen tavoitteena on muotoiluajattelun sekä palvelumuotoilutietoisuuden ja osaamisen lisääminen sekä asiakasnäkökulman vahvistaminen UEFissa. UEF Pamu -verkkokoulutuksessa tutustut palvelumuotoiluun ja muotoiluajatteluun käsitteinä, perehdyt palvelumuotoiluprosessiin sekä palvelumuotoilun menetelmiin ja pääset tarkastelemaan asiakas- ja käyttäjälähtöistä kehittämistä, palvelujen ideointia ja konseptointia sekä palvelujen kehittämistä testaamalla. Verkkokoulutuksen tehtävien avulla löydät mahdollisuuksia hyödyntää palvelumuotoilua osana omaa työtäsi sekä siihen liittyviä palveluja tai palveluprosesseja.”

Kaikki mukaan!

Vinkin muotoili Susanna

Viikon vinkki 2/2022

Digiopettajan starttipaketti, osa 1: Suunnittele oppimisprosessi – Epic Design Challenge!

Onko tästä vuodesta tulossa oppimismuotoilun vuosi?

Siinä tapauksessa voimme ottaa avuksi Digiopettajan starttipaketin vaiheen 1: Suunnittele oppimisprosessi.

Big Questions Instituten Will Richardson ja Homa Tavangar muotoilevat asian näin: Meillä on tänä vuonna edessämme eeppinen haaste, oppimisprosessin suunnittelun haaste. Tämä haaste sisältää seuraavat neljä kohtaa. Ne resonoivat Digiopettajan starttipaketin kanssa, vaikka eivät ehkä sanasta sanaan olekaan käsittelyssä paketin tämänhetkisessä vaiheessa.

Merkityksellisyys (Relevance). Okei, jos itse tiedänkin, miksi joku opeteltava asia on tärkeä ja tarpeellinen, olenko varma, että olen sen riittävän selkeästi viestinyt niille, jotka osallistuvat kurssilleni? Puhunko yleisöni kieltä, niin sanotusti? Osaanko palastella asiakokonaisuudet niin, että ne eivät yhtäältä ole liian helpon tuntuisia ja toisaalta eivät liian ahdistavankin monimutkaiselta tuntuvia?

Oikeudenmukaisuus (Justice). Miten osallisuus, toimijuus, jopa akateemisten ja institutionaalisten valta-asetelmien purkaminen voisi toimia ja tapahtua kurssillani? Entä yhdenvertaisuus, toteutuuko se? Entä oppimisen tukeminen? Mitä kurssini opiskelijat saattavat kokea turhana vallankäyttönä, epäoikeudenmukaisuutena? (Susanna-fasilitaattori tässä äänessä; Suosittelen tutustumaan vaikkapa Taisteleva tutkimus -kirjaan ja Paulo Freiren ajatuksiin kriittisestä pedagogiikasta sekä siihen, miten nämä voivat näyttäytyä kurssiemme arjen valinnoissa.)

Kestävä kehitys (Sustainability). Sehän on muutakin kuin luonnonsuojelua tai ekologisia vaihtoehtoja. Se on myös kokonaisvaltaisesti ”ihmisresurssista” välittämistä – sillä jos en pidä huolta itsestäni ja heistä, joiden kanssa teen töitä; jos en osaa asettua toisen asemaan, jos olen joustamaton tai en välitä mistään tai kenestäkään… onko kaikki kunnossa?

Hyvinvointi (Wellness). Kaikki kolme edellistä johtavat hyvinvointiin, työhyvinvointiin, opiskeluhyvinvointiin. Will Richardson ja Homa Tavangar kysyvät, osaammeko korostaa ja arvostaa sellaista fyysistä, sosiaalista ja henkistä terveyttä, jota tarvitaan oppimiseen, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen. Traumainformoitu (trauma-informed) työote on ehkä se tie, joka auttaa etenemään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tästä lisää jatkossa!

Terveisin Susanna-fasilitaattori