Viikon vinkki 3/2024

Keskustelua ja vuorovaikutusta: Erätaukomenetelmää kokeilemaan?

HS uutisoi 14.1.2024, miten presidenttiehdokkaat keskustelivat nuorten kanssa arvoista, pyrkimyksenä sopu ja jaettu käsitys. Keskustelussa sovellettiin Sitran Erätauko-keskustelumenetelmän sääntöjä. Minua kiehtoi esim. perusohje ”Kuuntele toisia, älä keskeytä tai käynnistä sivukeskusteluja.Uteliaana selvitin, mistä menetelmässä on kysymys:

”Erätauko on keskustelumenetelmä, jota voi käyttää erilaisissa ryhmissä ja organisaatioissa. Erätauko-menetelmä on kehitetty Sitrassa vuosina 2016-2019. Nyt menetelmän kehittämisestä ja käytön laajentamisesta vastaa Erätauko-säätiö yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, ks. https://www.eratauko.fi/mika-eratauko/

Erätauko-keskustelu sopii parhaiten 6-25 ihmiselle. Keskustelun aikana pyritään istumaan kasvotusten piirissä. Erätauko-keskustelu voi tapahtua myös etäyhteydellä.

Keskustelulla on ohjaaja, joka pitää huolta keskustelun rakentavasta ja tasavertaisesta ilmapiiristä. Tukea keskusteluun saadaan Erätauon Rakentavan keskustelun pelisäännöistä.

Voit käyttää Erätaukoa aina, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana luottamuksen rakentamista, valmistelua, päätöksentekoa tai kun haluat tuoda erilaisia ihmisiä yhteen.” Tutustutaanko ja kokeillaanko?

Vinkkaajana Kati Kasanen, fasilitaattori ja vanhempi yliopistonlehtori

Viikon vinkki 6/2022

Digiopettajan starttipaketti: Läsnäoloa, vuorovaikutusta, osallisuutta

Verkkovälitteisessä oppimisprosessissa pätevät samat lainalaisuudet kuin kaikessa muussakin oppimisessa. Etäloikkailun yksi positiivisin puoli lienee ollutkin se, että meille on sen myötä tarjoutunut tilaisuus pohtia ja ymmärtää oppimista ja kaikkea siihen liittyvää jopa syvemmin kuin ennen.

Yksi pakotetun etäajan kirkastunein tähti on varmastikin ollut se, että oppiminen edellyttää vuorovaikutusta. Vuorovaikutus ja vuorovaikutteisuus voi puolestaan tapahtua ja toteutua monin tavoin, niin kirjallisesti kuin suullisesti, etänä tai lähinä, samanaikaisesti tai eriaikaisesti. Kaiken ytimessä on se, että muodolla tai kanavalla ei ole suurin merkitys, vaan aidolla ihmisten keskinäisellä kohtaamisella.

Samalla pääsemme keskustelemaan aihepiiristä kaikkien oppimisprosessiin osallistuvien kanssa. Jos oppimiskäsityksemme on se, että opettaja ei yksin vain ”vedä” kurssia tai opetusta, tästä on toki muotoiltava ja neuvoteltava yhteinen ymmärrys kaikkien kurssille osallistuvien kanssa. Näin kurssin osallistujat pääsevät myös aidommin ja kokonaisvaltaisemmin mukaan oppimisprosessin ja oman oppimisensa aktiivisiksi muotoilijoiksi.

Teksti: Verkkovälitteisessä vuorovaikutuksessa ihminen, inhimillisyys, ihmisten kohtaaminen keskiöön. Läsnäolo, myötäeläminen, ymmärrys sekä niistä viestiminen. Näin luodaan ja ylläpidetään verkkovälitteisiä mahdollisuuksia kohtaamisiin, vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen.

Digiopettajan starttipaketin vaihe 4 esittelee menetelmiä aktivoinnin ja vuorovaikutteisuuden lisäämiseen. Näitä menetelmiä voi hyödyntää niin lähi-, etä- kuin hybridiopetuksessakin.

Vinkin muotoili Susanna