Etusivu

Karjalan kieli – melkein kuin suomea muttei sittenkään

Puhuiko suomalainen isoäitisi outoa kieltä tai murretta? Jos isoäitisi oli Karjalan evakko ja asui sotien jälkeen Itä-Suomessa tai Oulun seudulla, hän saattoi puhua karjalaa.

Karjala on suomen kielen lähin sukukieli. Karjalan ja suomen suurimpina eroina ovat tietyt äännepiirteet sekä etenkin sanasto, jossa on paljon aineksia venäjän kielestä. Kielten perusrakenne ja kieliopillinen järjestelmä ovat sen sijaan varsin samanlaiset.

Karjalaa puhutaan Venäjällä ja Suomessa. Karjalan kielen puhujia oli Suomessa ennen toista maailmansotaa 30 000 – 40 000 henkeä, mutta heidän lukumääräänsä ei ole koskaan tilastoitu virallisesti. Karjalankieliset olivat asuma-alueillaan Raja-Karjalassa alkuperäisempää väestöä kuin suomen kielen puhujat. Karjalan evakuoinnin jälkeen karjalan kielen käyttö väheni voimakkaasti uusilla asuinseuduilla.

Nykyään karjalan kielen käyttäjiä on Suomessa joitakin tuhansia, Venäjällä enemmän. Venäjällä karjalaa puhutaan pääasiassa Karjalan tasavallassa sekä Tverin kaupungin ympäristössä. Karjalan kielen puhujien määrä vähenee kaiken aikaa, mutta kieltä elvytetään ja kehitetään parhaillaan niin Suomessa kuin Venäjälläkin.

 

Kissoja karjalaisessa kylässä Tverin alueella

Kuva kielestä täydentyy tutkimuksen avulla

Karjalan kieli tarjoaa kielentutkijalle monipuolisen ja monelta osin koskemattoman tutkimuskentän ja runsaasti selvittämättömiä tutkimusongelmia. Vaikka karjalan kieltä on tutkittu yhtä kauan kuin suomea, tutkijoita on aina ollut vähän. 1800- ja 1900-luvun kieleen painottuvia aineistoja on käytettävissä paljon.

Oppiaineemme tutkimus kohdistuu karjalan eri murteisiin ja varieteetteihin. Viime vuosina olemme saaneet ulkopuolista tutkimusrahoitusta sekä Sisä-Venäjällä puhuttavan tverinkarjalan (ks. KATVE-hanke) että Suomessa puhuttavien rajakarjalaismurteiden tutkimiseen (ks. aiemmat tutkimushankkeet). Huomion kohteena ovat olleet mm. karjalan kontaktit naapurikieliinsä. Teemme tiivistä tutkimusyhteistyötä etenkin suomen kielen oppiaineen kanssa.

Kuva karjalan kielestä täydentyy kaiken aikaa, kun tutkimuksessa sovelletaan kielitieteen ajantasaisia ja uudistuvia menetelmiä. Yliopistotutkimus luo perustaa myös esimerkiksi karjalan kieliopilliselle kuvaukselle ja tarjoaa samalla aineksia ja tietopohjaa karjalan opetukseen, oppimateriaalien tuottamiseen, kielen elvytykseen ja kirjakielen kehittämiseen.