KATVE-hanke

Muutto ja kielellinen eriytyminen: karjala Tverissä ja Suomessa (KATVE)

Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa (2018–2022) tutkitaan kahta uhanalaista, muuttoliikkeestä syntynyttä karjalan kielen muotoa, Venäjällä puhuttavaa tverinkarjalaa ja Suomessa puhuttavia Raja-Karjalan murteita. Molemmissa pohjana on varsinaiskarjalan etelämurre, joka on muovautunut kielikontakteissa eri suuntiin. Tverinkarjala on syntynyt 1600-luvulla karjalaisten muutettua Sisä-Venäjälle Tverin alueelle, kun taas nykyisen Suomen alueelle Raja-Karjalan murteet ovat tulleet sotien jälkeen evakoiden mukana. Tutkimuksen tavoitteina on tuottaa uutta tietoa 1) murteiden kehittymisestä, eriytymisestä ja heikkenemisestä, 2) kielenpuhujien näitä prosesseja koskevista havainnoista sekä 3) kielikontakteista sukukielten ja ei-sukukielten välillä. Hankkeessa luodaan kaksi puhekorpusta (50 vuotta sitten puhuttua ja nykyistä tverinkarjalaa). Vertailuaineistona on tutkimusryhmän aikaisemmin koostama Raja-Karjalan korpus. Hanke dokumentoi nykyistä tverinkarjalaa ja pyrkii samalla edistämään karjalan kielen elvytystä.