Luukku 21

Karjalaini roštuonkalenteri ~ Karjalane raštavankalendari ~ Karjalaine rastavankalenduaru

21. talvikuuta ~ 21. raštavankuuda ~ 21. talvikuudu

Kirjutannuh Raimo Riionheimo, kiändänyh Hiloin Natoi

Korolevnan (kudai on šotlandienpaimoikoiru), Abuniekan (neče on šetlandienpaimoikoiru) da Pläkyčyn (se on meččyvillukoiru) elokseh näh sanellah Facebookas sivul Koirien elostu – koirien elämää, https://www.facebook.com/koirienelostu

 

KOIRIEN RASTAVU

Huondeskävelyksel koirien joukkoveh pagizi Rastavah näh:

Korolevnu: Mustattogo, gu tuliel nedälil roih Rastavu? Olettogo kirjutannuh tobjale rastavankoirale, midä tahtotto podarkakse? Minä kyzyin lammasturkin, goretexjallačit da čoman bantazen händäh. Da tiettäväine äijän n’amuu.

Abuniekku: Midäbo sinä sit – rubietgo bantazenke hännäs kävelemäh da čomendelemahes? Minä tahton suaja ylen äijän n’amuu da hammasteroittimen. Sit voin purta hos mittumua kovua luudu!

Korolevnu: Sen bantazenke minun händy roih ylen-ylen čoma…da sinä Abuniekku, heitä irvištelendy…

Pläkyččy: Minägi tahton äijän n’amuu da vie moizen takin, kuduas olis pikkarazii kellozii da eriluaduzii čomenduksii.

Korolevnu da Abuniekku: Sinus muitegi kovua iändy kuuluu, sendäh sinulles parem pädis takki ilmai kellozii.

Korolevnu: Ga duumaičen, gu meijät vietäh mašinas kunnetahto ylen loitokse, kus yövymmö da sit tulemmo järilleh kodih.  Pidäy juohattua ižändäle, gu ottas keräle enäm syömisty meih näh.

Pläkyččy: Myö varmahgi ajammo sinne, kus minä enne elin.

Abuniekku: Tuodanehgo meile pertih rastavankuuzi?

Korolevnu: Duumaičen, gu ei tuvva. Prinsut on tulemas ad’voih Rastavan jälles, da häi on ižäččy. Tiijättöhäi, midä ižäčyt-pahačut luajitah puuloin juuril?

 

Rastavu – joulu / Huondes – aamu / Paista – puhua / Nedäli – viikko / Roita – tulla / Tobju – iso / Podarku – lahja / Jallačit – kengät / Čoma – kaunis / Bantaine – rusetti / Tiettäväine – tietenkin / N’amu – herkku, karkki / Čomendellakseh – koreilla / Mittuine – millainen / Čomendus – koriste / Pädie – sopia / Duumaija – ajatella, luulla / Mašin – auto / Kunnetahto – jonnekin / Järilleh – takaisin / Perti – huone / Prinsut – Prinssi / Ad’voih – vieraaksi / Ižäččy – uros / Pahačču –  / Luadie – tehdä

š = suhu-s
z = soinnillinen s
ž = soinnillinen suhu-s
č = suhuaffrikaatta (t:n ja š:n ”sulautuma”)
’ = liudentunut eli j:n sävyä saanut äänne

Korolevnu = Ruhtinatar, Abuniekku = Apuneiti, Pläkyččy = Läpsy