Luukku 3

Karjalaini roštuonkalenteri ~ Karjalane raštavankalendari ~ Karjalaine rastavankalenduaru

3. talvikuuta ~ 3. raštavankuuda ~ 3. talvikuudu

Kirjutannuh Hiloin Natoi

Rastavaine-sanazeh näh

Livvinkarjalakse pikkujoulu on rastavaine, da neče sana on vie nuori.  Sana oli luajittu nenga kaksi libo toinah kolme vuottu tagaperin Jovensuun Paginpertih niškoi. (Paginperti on Jovensuus ruadai karjalazien paginkluubu. Korona-aigua paginpertiläzet ollah  se-tämä kerdu kerävytty loitoči Zoomas.)

Mindäh juuri nenga on roinnuh? Paginpertis myös olemmo pidänyh eriluaduzii pruazniekkoi, da silloi läheni rastavanaigu. Paginpertiäzet kerävyttih pidämäh midä? Pikkujouluugo? Ei, meile pidäy oma karjalaine sana olla! Pikkujoulu on pieni joulu, pädisgo pieni rastavu? Jouluhäi on Rastavu. Ollou rastavu pieni, sehäi pidäs olla meil karjalazil deminutiivumuodo sit, roikkah pieni rastavaine! Kerran-kaksi se oligi pieni rastavaine, min jälles pieni hävii iäres da jäi vai rastavaine. Nygöi myö piemmö rastavastu enne Rastavua!

Kuvas nägyjän piiruan on luadinuh Katerina Paalamo yhteh Paginpertis piettäväh rastavazeh näh. Paginperti on kirjutettu piiruas vienan-, suvi- da livvinkarjalakse. Kuva: Hiloin Natoi.

 

Suomalaisille pikkujoulu on tärkeä perinne ja hyvin tuttu sana. Karjalaiseen perinteeseen pikkujoulu ei ole kuulunut, joten sille ei ole ollut omaa nimitystä. Joensuussa on kokoontunut jo vuosia Paginperti-niminen keskustelukerho, ja pari kolme vuotta sitten ennen joulua paginpertiläiset kokoontuivat juhlimaan – niin, mitä? Pikkujouluu? Ei, kyllä täytyy keksiä oma karjalankielinen sana eikä ottaa suomesta. Pikkujoulu on pieni joulu, joten voisiko karjalaksi olla pieni rastavu (koska livvinkarjalaksi joulu on Rastavu)? Mutta jos joulu on pieni, sanan pitää olla karjalaksi deminutiivimuodossa, joita karjalassa muutenkin käytetään hyvin runsaasti. Olkoon siis pieni rastavaine! Kerran tai pari juhla olikin pieni rastavu, mutta sen jälkeen sana pieni hävisi pois ja jäljellä jäi vain rastavaine.