Luukku 23

Karjalaini roštuonkalenteri ~ Karjalane raštavankalendari ~ Karjalaine rastavankalenduaru

23. talvikuuta ~ 23. raštavankuuda ~ 23. talvikuudu

 

Karjalaksi kääntänyt Paavo Harakka

Rastavakirikköh       

 

Čuassu löi jo viizi,

nostakkuahai piä.

Iivana da Liddi,

muiten matka jiä.

 

Täs on vezituaza,

silmät huuhtokkua,

lämmä kondientaľľa

rejes vuottau jo.

 

Vasta ruunan rejes

silmät avauduu.

Siin on silmien ejes

synkkä meččämua.

 

Aizakello helkkäy,

Ložniu tähet, kuu.

Lyštie kaikil riittäy.

Mukkie panou suu.

 

Netis mökin Maša

matkua kirikköh.

Tuavetti da Saša

nouskua kannoil jo.

 

Mägiryčän alla

talo hyčyttäy.

Joga ikkunalla

kaksi kynttiliä.

 

Ruuna virsta jällel

hölkyttele pois.

Netäil kirikködorgal

ainos olla vois!

 

 

Tonttuloin rastav’yö

 

Valgiet sammuu, rahvas kai nyt uinuou,

rahvas uinuou.

Yölöin pimieh talon ruadiet painuou,

ruadiet painuou.

Tiptap, tiptap, tipe, tipe, tiptap,  tip, tip, tap.

 

Rastav’tontut silloin varbahillah,

varbahillah.

Varovazeh hiivuou alle sillan,

alle sillan.

Tiptap, tiptap, tipe, tipe, tiptap,  tip, tip, tap.

 

Stolan piällä veitikkazet riendäy,

veitikkazet.

Syyväh paistie da juuvah liendä,

juuvah liendä.

Tiptap, tiptap, tipe, tipe, tiptap,  tip, tip, tap.

 

Magieda on stolas monda luaduo,

monda luaduo.

Čupetus mänöy: ”Milbä syöndä maistuu,

syöndä maistuu?”

Tiptap, tiptap, tipe, tipe, tiptap,  tip, tip, tap.

 

 

Sitten kizaellah kuuzen alla,

kuuzen alla.

Kuni huondes valguou taivahalla,

taivahalla.

Tiptap, tiptap, tipe, tipe, tiptap,  tip, tip, tap.

 

Hiľľau hiivuou joukko varbahillah,

varbahillah.

Kodiloukkoloihin alle sillan,

alle sillan.

Tiptap, tiptap, tipe, tipe, tiptap,  tip, tip, tap.