Luukku 4

Karjalaini roštuonkalenteri ~ Karjalane raštavankalendari ~ Karjalaine rastavankalenduaru

4. talvikuuta ~ 4. raštavankuuda ~ 4. talvikuudu

Kirjutannuh Hiloin Natoi

Hyvittele Rastavanke karjalakse!

Hyvittelendy Rastavanke da Uvven vuvvenke on nuori perindö karjalazil. Sit nägyy kui suomen mugai ven’an kielen vaikutustu. Hyvitellä voijah ezimerkikse nenga: Hyviä Uuttu vuottu da Rastavua! libo Hyviä Rastavua da Uuttu vuottu! Mindäh muite enzimäzes Uvven vuvven pruazniekku on enzimäzel sijal da Rastavu toizel? A mikse toizes Rastavu jo enzimäzel sijal on? Pagin on sit, gu Ven’al karjalazet pruaznuijah ezmäi Uuttu vuottu da sit vaste Rastavua (7.01.) da Suomes Rastavu tulou enzimäzenny (25.12.), ga Uuzi vuozi jo sen jälles.

Erähis hyvittelendöis voit nähtä libo Hyviä Rastavua! libo Hyviä Uuttu vuottu! Moizet nähtyy kerras rubiet arbailemah: toinah Rastavu Suomes eläjil karjalazil on tärgiembi pruazniekku da Ven’an karjalazil vikse Uuzi vuozi? A toinah pruazniekat ollah ei ihan toine toizen peräs da rahvas tahtotah kaksigi kerdua hyvitellä toine tostu? Vie voit nähtä hyvittelendöis nengomii: Rastavanke! Uvven vuvvenke / Uvven vuvven kel! Neče roih kohti ven’ankielizes С Рождеством! С Новым годом! Suurel kirjaimelgi kirjutammo nämmä pruazniekat vikse ven’an vaikutukses. Erähät yhtelläh jo suomen vaikutukses kirjutetah pienel: Hyviä rastavua! Juohattauhäi tämä suomenkielisty Hyvää joulua!

Jogahine voibi vallita iče, kui tahtos hyvitellä Rastavanke. Hyvittele vai karjalakse! Roih hyvittelendän suajale iluo da hyviä mieldy, se on varmu dielo.

Oma mua -lehten Hyvittele karjalakse -kirjutus https://www.omamedia.ru/ka/news/hyvittele_karjalakse/

Täs Kiännä-projektan blogaspäi voit lad’d’ata ičelles karjalazet digitualizet hyvittelykartits Kiännä-projektan blogaspäi voit lad’d’ata ičelles hyvittelykartit karjalakse:

http://kianna-hanke.blogspot.com/2017/12/

 

 

Joulun ja uudenvuoden tervehdykset ovat karjalaisilla tuore perinne, ja niissä näkyy sekä suomen että venäjän kielen vaikutusta. Voidaan tervehtiä esimerkiksi Hyviä Uuttu vuottu da Rastavua! tai Hyviä Rastavua da Uuttu vuottu! Miksi edellisessä on uuden vuoden toivotus ensimmäisenä ja joulutoivotus vasta toisena? Ja miksi toisessa päinvastoin? Kyse on siitä, että Venäjän karjalaisest juhlivat ensiksi uutta vuotta ja vasta sen jälkeen joulua (7.1.), mutta Suomessa joulu tulee ensin (25.12.) ja uusi vuosi sen jälkeen.

Joskus voi nähdä tervehdyksiä Hyviä Rastavua! tai Hyviä Uuttu vuottu! Nämä saavat miettimään, onko joulu ehkä Suomen karjalaisille tärkeämpi juhla ja uusi vuosi taas Venäjän karjalaisille? Juhlat eivät sijoitu aivan peräkkäin, joten ehkä ihmiset haluavat lähettää toisilleen kaksi eri tervehdystä? On myös sellaisia tervehdyksiä kuin Rastavanke!, Uvven vuvvenke! tai Uvven vuvven kel! Niiden taustalla on venäjänkielinen С Рождеством! С Новым годом! Juhlapäivien nimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella venäjän kielen mallin mukkaan. Jotkut kuitenkin kirjoittavat jo suomen vaikutukseta pienellä alkukirjaimella: Hyviä rastavua!

Jokainen voi itse valita, millä tavoin haluaa toivottaa hyvää joulua. Lähetä jouluterveiset karjalaksi! Siitä tulee tervehdyksen saajalle varmasti hyvä mieli.

Oma Mua -lehden karjalankielisiä tervehdyksiä:

https://www.omamedia.ru/ka/news/hyvittele_karjalakse/

Tervehdyksiä Kiännä-hankkeen blogissa, voit ladata digitaaliset kortit itsellesi:

http://kianna-hanke.blogspot.com/2017/12/

 

(Suomeksi selostanut Helka Riionheimo)