Luukku 17

Karjalaini roštuonkalenteri ~ Karjalane raštavankalendari ~ Karjalaine rastavankalenduaru

17. talvikuuta ~ 17. raštavankuuda ~ 17. talvikuudu

 

Kirjuttan © 2020 Katerina Paalamo

Kiännökset © 2020 Olga Karlova, Natalia Giloeva

 

Roštuonajan šanavakka

Raštavanaijan sanavakka

Rastavanaijan sanavakku

 

Pietkö Roštuota?

Pietgö Raštavua?

Pietgo Rastavua?

Vietätkö joulua?

 

Pien. / En pie.

Pien. / En pie.

Pien. / En pie.

Vietän. / En vietä.

 

Mie kaikičči pruasnuičen Roštuota perehen ta heimolaisien kera.

Mie ainos pruaznuičen Raštavua perehen da rodn’ien kera.

Minä ainos pruaznuičen Rastavua perehen da omahizien kel.

Minä vietän (juhlin) joulua aina perheen ja sukulaisten kanssa.

 

Mie olen Roštuonaki ruavošša.

Mie olen Raštavanagi ruavossa.

Minä olen Rastavangi ruavos.

Minä olen joulunakin töissä.

 

Myö matkuamma Roštuokši ulkomailla.

Myö matkuamma Raštavaksi ulgomualla.

Myö matkuammo Rastavakse ulgomuale.

Me matkustamme jouluksi ulkomaille.

 

Mie olen roštuonhoukka: luajin roštuonkorttija ta -korissukšie kešälläki.

Mie olen raštavanurua: luajin raštavankarttiloi da -čomennuksie kezällägi.

Minä olen rastavanurai: luajin rastavankartiloi da -čomenduksii kezälgi.

Minä olen jouluhullu: teen kesälläkin joulukortteja ja -koristeita.

 

Mitä šie tahtosit šuaha potarkakši?

Midä sie tahtozit suaha podarkaksi?

Midä sinä tahtozit suaja podarkakse?

Mitä sinä haluaisit saada lahjaksi?

 

Mie tahtosin šuaha ainehettoman lahjan.

Mie tahtozin suaha ainehettoman lahjan.

Minä tahtozin suaja ainehettoman lahjan.

Minä haluaisin saada aineettoman lahjan.

 

Mie olen toivon karjalankielistä kirjua.

Mie olen tahton karjalankielistä kniigua.

Minä olen tahtonuh karjalankielisty kniigua.

Minä olen toivonut karjalankielistä kirjaa.

 

Oletko jo oštan lahjat?

Oletgo jo ostan lahjat?

Oletgo jo ostanuh lahjat?

Oletko ostanut jo lahjat?

 

Vielä pitäy erähie oštua.

Vielä pidäy erähie ostua.

Vie pidäy erähii ostua.

Joitakin pitää vielä ostaa.

 

Mie olen luatin kaikki lahjat iče.

Mie olen luadin kaikki lahjat iče.

Minä olen luadinuh kai lahjat iče.

Olen tehnyt kaikki lahjat itse.

 

Mie olen tilannun potarkat verkkokaupoista.

Mie olen tilannun podarkat verkkolaukoista.

Minä olen tilannuh podarkat verkolaukois.

Minä olen tilannut lahjat verkkokaupoista.

 

Miula pitäy vielä kiärie lahjat paperih.

Miula pidäy vielä kiärie lahjat bumuagah.

Minule pidäy vie kiärie lahjat bumuagah.

Minun pitää vielä kääriä lahjat paperiin.

 

Käykö teilä roštuonukko?

Käygö teilä raštavanukko?

Kävyygo teile rastavanukko?

Käykö teillä joulupukki?

 

Roštuonukko kaikičči tulou tuomah meilä lahjat. Lapšet häntä vuotetah.

Raštavanukko ainos tulou tuomah meilä lahjat. Lapset händä vuotetah.

Rastavanukko ainos tulou tuomah meile lahjat. Lapset händy vuotetah.

Joulupukki käy aina meillä tuomassa lahjat. Lapset odottavat häntä.

 

Oletko jo kuušen käynyn?

Oletgo jo kuuzahazen käynyn?

Oletgo jo tuonnuh kodih kuuzahazen?

Oletko hakenut jo kuusen?

 

Meilä ei ole omua meččyä. Miun pitäy oštua kuuši.

Meilä ei ole omua meččiä. Miula pidäy ostua kuuzahane.

Meil ei ole omua meččiä. Minule pidäy ostua kuuzahaine.

Meillä ei ole omaa metsää. Minun pitää ostaa kuusi.

 

Vot on turpie kuuši!

Vot on turbie kuuzi!

Vot on turbei kuuzi!

Onpa tuuhea kuusi!

 

Ičekö olet korissukšet luatin?

Ičegö olet čomennukset luadin?

Ičego olet čomendukset luadinuh?

Itsekö olet tehnyt koristeet?

 

Mimmoni olet näpperä!

Mimmone olet näpperä!

Oletbo maltačču!

Oletpa taitava!

 

Varuššatko iče roštuonšyömiset?

Varussatgo iče raštavansyömizet?

Varustatgo ice rastavansyömizet?

Valmistatko itse jouluruuat?

 

Mie joka Roštuokši iče paissan kalitat, lihat, kalat, kinkun, loutapaissokšet šekä roštuontähet ta -priänikät.

Mie joga Raštavaksi iče paissan piiruat, lihat, kalat, kinkun, vakkapaissokset segö raštavantähet da -priädniekät.

Minä joga Rastavakse iče pastan šipainiekat, lihat, kalat, kinkun, vakkupastokset sego rastavantiähtet da -priädniekät.

Minä paistan itse joka jouluksi karjalanpiirakat, lihat, kalat, kinkun, laatikkoruuat sekä myös joulutortut ja piparit.

 

Mie kaikičči oššan valmehet roštuonšyömiset kaupašta.

Mie ainos ossan valmehet raštavansyömizet laukasta.

Minä ainos ostan valmehet rastavansyömizet laukas.

Minä ostan aina valmiit jouluruuat kaupasta.

 

Miun pitäy vielä oštua kinkku.

Miula pidäy vielä ostua kinkku.

Minule pidäy vie ostua kinku.

Minun täytyy vielä ostaa kinkku.

 

Mie šyön vain kašvikšie.

Mie syön vain kazvoksie.

Minä syön vai kazvoksii.

Minä syön vain kasviksia.

 

Myö olemma veganit.

Myö olemma veganat.

Myö olemmo veganat.

Me olemme vegaaneja.

 

Tykkyätkö roštuonmusiikkie?

Suvaičetgo raštavanmuuzikkua?

Suvaičetgo rastavanmuuzikkua?

Pidätkö joulumusiikista?

 

Roštuon iellä meilä koissa kaiken aikua kuulutah roštuonlaulut.

Raštavan iellä meilä koissa kaiken aigua kuulutah raštavanpajot.

Rastavan iel meil kois kaiken aigua kuulutah rastavanpajot.

Joulun alla meillä soivat koko ajan joululaulut.

 

Vousu en tykkyä roštuonmuusiikkie.

Ni vouse en suvaiče raštavanmuuzikkua.

Ni vouse en suvaiče rastavanmuuzikkua.

En voi ollenkaan sietää joulumusiikkia.

 

Joko šiula on kaikki valmehena Roštuota varoin?

Jogo siula on kaikki valmehena Raštavua varoin?

Jogo sinul on kai valmehennu Rastavah näh?

Joko sinulla on kaikki valmiina joulua varten?

 

Vähäistä ennen Roštuota pešen vielä lattiet ta oššan hiasinttikukan makiella haisumah.

Vähäistä ennen Raštavua pezen vielä lattiet da ossan hiasintan andamah hyviä duuhuo.

Vähästy enne Rastavua pezen vie lattiet da ostan hiasintan andamah magiedu duuhuu.

Vähän ennen joulua pesen vielä lattiat ja ostan hyasintin antamaan hyvää tuoksua.

 

Kaikki on valmehena. Nyt pätöy vain vuottua Roštuon tuluo.

Kaikki on valmehena. Nyt pädäy vain vuottua Raštavan tulendua.

Kai on valmis. Nygöi pädöy vai vuottua Rastavan tulendua.

Kaikki on valmiina. Nyt kelpaa vain odottaa joulun tuloa.

 

Kuvassa hiasintta.

Kuva: Pixabay