Julkaisut ja esitelmät

Julkaisut

Arantola, Laura & Paalamo, Katerina 2019: Eteläkarjalan elvyttämisen vaikeuksista. – Eeva-Kaisa Linna & Anneli Sarhimaa (toim.), Meijän hierus. Esseita karjalan kielestä, 24–32. Helsinki: Karjalan Sivistysseura.

Forsberg, Hannele & Uusitupa, Milla 2020: Yksikön 2. persoonan avoimen käytön levikki ja yleisyys suomen murteissa. – Sananjalka 62, 7–32.

Giloeva, Natalia eli Hiloin Natoi 2019: Luajimmo nygösty karjalan kieldy yhtes! – Eeva-Kaisa Linna & Anneli Sarhimaa (toim.), Meijän hierus. Esseita karjalan kielestä, 80–85. Helsinki: Karjalan Sivistysseura.

Giloeva, Natalia & Kok, Maria 2019: Icensienet, koiransienet ja kivilinduzet – kuinka eliölajien nimiä käännetään suomesta karjalaksi. – Võro instituudi toimõtisõq, 26–47.

Giloeva, Natalia & Kok, Maria 2021: Päivittyvä karjalan kieli: Yle uudizet karjalakse: käännössolmuja ja niiden ratkaisuja. – Pekka Suutari (toim.), Karjalankieliset rajalla, 229–250.

Grünthal, Riho & Koivisto, Vesa 2019: Karjalan kielen tulevaisuus. – Eeva-Kaisa Linna & Anneli Sarhimaa (toim.), Meijän hierus. Esseita karjalan kielestä, 10–15. Helsinki: Karjalan Sivistysseura.

Koivisto, Vesa 2019: Rajakarjalaismurteiden refleksiiviverbeistä. – Sofia Björklöf & Santra Jantunen (toim.), Multilingual Finnic: Language contact and change. Uralica helsingiensia, 249–300. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Koivisto, Vesa 2022: Tverinkarjalan monet taustat. – Riho Grünthal, Eeva-Kaisa Linna, Pirkko Nuolijärvi & Helka Riionheimo (toim.), Šulkkuni sanaine. Kirjoituksia karjalasta ja vähemmistökielistä, 132–147. Helsinki: Karjalan Sivistysseura.

Koivisto, Vesa 2022: Karjalan jälkiä suomessa. Konsonanttiyhtymä tsk suomen murteissa. – Virittäjä 126 (1), 5–37.

Kok, Maria 2020: Arvostelu kirjasta Hamunen, Markus, Nieminen, Tommi, Kelomäki, Tapani & Dufva, Hannele (eds). 2019. Käänteitä ja käsitteitä: Näkökulmia kielitieteelliseen keskusteluun. – Sky journal of linguistics 33, 245–255.

Kok, Maria & Uusitupa, Milla 2020: Puhutun kielen pronomineista: hän vai se vai hän ja se? – Karjalainen 9.11.2020, B5.

Kok, Maria & Massinen, Henna & Moshnikov, Ilia & Penttilä, Esa & Tavi, Susanna & Tuomainen, Laura 2019: Esipuhe. – Pidetään kielet elävinä – Keeping languages alive – Piemmö kielet elävinny. AFinLA:n vuosikirja 77.

Kok, Maria & Penttilä, Esa & Massinen, Henna & Moshnikov, Ilia & Tavi, Susanna & Tuomainen, Laura 2019 (toim.): Pidetään kielet elävinä – Keeping languages alive – Piemmö kielet elävinny. AFinLA:n vuosikirja 77.

Kolehmainen, Leena & Riionheimo, Helka & Uusitupa, Milla 2020: Johdanto. Itä-Suomen näkyvää ja näkymätöntä monikielisyyttä. – Leena Kolehmainen, Helka Riionheimo & Milla Uusitupa (toim.), Ääniä idästä. Näkökulmia Itä-Suomen monikielisyyteen, 7–33. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1461. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kondie, Tuomo 2019: Tulevaisuuden karjala on nuorten rakentama. – Eeva-Kaisa Linna & Anneli Sarhimaa (toim.), Meijän hierus. Esseita karjalan kielestä, 109–114. Helsinki: Karjalan Sivistysseura.

Kondie, Tuomo 2020: Karjalan kielen elvytykseen sopua ja pitkäjänteisyyttä. – Karjalainen 27.5.2020, B5.

Kondie, Tuomo 2020: Karjalan kielen etu on monenlaiset toimijat. – Karjalainen 15.9.2020, B4.

Kondie, Tuomo 2020: Hyvä mutta väliaikaisratkaisu. – Karjalainen 27.12.2020, B11.

Kondie, Tuomo 2020: Perättömillä väitteillä keskustelu väärille urille. – Karjalainen 6.1.2021, B5.

Kuusi, Päivi & Riionheimo, Helka 2020: Kiännä karjalakse: kääntäjänkoulutusta kielen elvyttäjille. – Kieli, koulutus ja yhteiskunta 11/2.

Lång, Juha, Penttilä, Esa, Riionheimo, Helka, Suokas, Juho & Vottonen, Erja 2021: Multilingual communication in a researcher’s work: Preliminary results of a questionnaire survey.  –  MikaEl 14, 62–81.

Massinen, Henna & Uusitupa, Milla 2022: Halusin tutkia karjalaa – mitä löysin. – Riho Grünthal, Eeva-Kaisa Linna, Pirkko Nuolijärvi & Helka Riionheimo (toim.), Šulkkuni sanaine. Kirjoituksia karjalasta ja vähemmistökielistä, 277–294. Helsinki: Karjalan Sivistysseura ry.

Muikku-Werner, Pirkko & Riionheimo, Helka 2018: Livvinkarjalaisen tekstin ymmärtäminen suomen pohjalta. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 28, 285–315.

Muikku-Werner, Pirkko & Riionheimo, Helka 2019: Livvinkarjalan ymmärtämisen strategioita. – Lähivõrdlusi – Lähivertailuja 29, 141–170.

Palander, Marjatta 2020: Paikannimet kiinnostavat ja kiehtovat 2020-luvullakin. – Karjalainen 17.5.2021, B11.

Palander, Marjatta 2020: Monikielinen Oulu. (Kirja-arvostelu.) – Virittäjä 124 (1), 131–137.

Palander, Marjatta 2021: Karjalaa Pohjois-Karjalan murteissa. – Karjalan Heili 27.2.2021, 8.

Palander, Marjatta 2022: Karjalaa Liperin murteessa. – Riho Grünthal, Eeva-Kaisa Linna, Pirkko Nuolijärvi & Helka Riionheimo (toim.), Šulkkuni sanaine. Kirjoituksia karjalasta ja vähemmistökielistä, 155–165. Helsinki: Karjalan Sivistysseura ry.

Palander, Palander & Kok, Maria & Riionheimo, Helka & Uusitupa, Milla 2022: CALL FOR PAPERS: NJL SPECIAL ISSUE. Language diversification in the Nordic languages. – Nordic Journal of Linguistics 45 (1), 1–3.

Palander, Marjatta & Massinen, Henna 2019: Raja-Karjala murrealueena. – Eeva-Kaisa Linna & Anneli Sarhimaa (toim.), Meijän hierus. Esseita karjalan kielestä, 16–23. Helsinki: Karjalan Sivistysseura.

Palander, Marjatta & Mäkisalo, Jukka, tulossa 2022: Reaaliaikatutkimus rajakarjalaisidiolektista. – Virittäjä 126 (3).

Palander, Marjatta & Riionheimo, Helka 2018: Miten Raja-Karjalan murre eroaa suomesta? Rajakarjalaistaustaiset pohjoiskarjalaiset kuuntelutestissä. – Sananjalka 60, 49–70.

Palander, Marjatta & Riionheimo, Helka 2020: Evakkoon lähtö. Ei-lingvistin litteroimaa Raja-Karjalan murretta. – Sampsa Holopainen, Juha Kuokkala, Janne Saarikivi & Susanna Virtanen (toim.), Scripta miscellanea in honorem Ulla-Maija Forsberg, 233–248.Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 275. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

Palander, Marjatta & Riionheimo, Helka & Kemppanen, Hannu & Mäkisalo, Jukka 2019: Kielikorpuksia Suomen itärajalta. – Sofia Björklöf  & Santra Jantunen (toim.),  Multilingual Finnic. Uralica helsingiensia 14, 425–438. Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura.

Riionheimo, Helka & Kuusi, Päivi 2019: Kiännä da elvytä: kääntäjänkoulutusta karjalankielisille. – Eeva-Kaisa Linna & Anneli Sarhimaa (toim.), Meijän hierus. Esseita karjalan kielestä, 91–98. Helsinki: Karjalan Sivistysseura.

Riionheimo, Helka & Palander, Marjatta 2020: Muistojen Karjala – kolmen ilomantsilaisen muistikuvia karjalan kielestä. – Leena Kolehmainen, Helka Riionheimo & Milla Uusitupa (toim.), Ääniä idästä. Näkökulmia Itä-Suomen monikielisyyteen, 37–73. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1461. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Salonen, Jorma & Kondie, Tuomo & Olenius-Noopila, Marie-Therese 2021: Kalle-varoin starinoi – Kalle-variksen tarinoita. Karjalan sivistysseura.

Salonen, Tuomo 2018: Karjalan kielen tieteellinen luokittelu alan foorumeilla. – Karjalainen 28.10.2018, B4.

Salonen, Tuomo 2018: Karjalan kielen elvytystyöhön tarvitaan riittävä ja jatkuva tuki. – Helsingin Sanomat 27.11.2018, B10.

Tavi, Susanna 2018: Rajakarjalaismurteiden kielikontaktit venäläiskopioiden taajuuden ja fonologian valossa. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 28, 316–356.

Tavi, Susanna & Tavi, Lauri 2019: ’Ja’-, ’tai’- ja ’vaikka’-merkityksisten lekseemien kontaktilähtöinen variaatio rajakarjalaismurteissa. – Virittäjä 123, 401–429.

Uusitupa, Milla 2020: On the relationship between subject expression and modal meaning in Tver Karelian necessity and possibility constructions. – Sky journal of linguistics 33, 165–198.

Uusitupa, Milla 2021: Suomalazethäm myö olem vaik myö olem kreikkalazii ykskai myö ollaa suomelazii: Karjalan kieltä ja karjalaisuutta koskevat kommentit rajakarjalaisen siirtoväen murrehaastattelupuheessa. – Pekka Suutari (toim.), Karjalankieliset rajalla, 67–108.

Uusitupa, Milla 2021: Joululaulujen kummat sananmuodot. – Karjalan Heili 30.1.2021, 8.

Uusitupa, Milla 2021: Suomen ja karjalan passiivit jättävät tulkinnan varaa. – Karjalan Heili 31.7.2021, 8.

Uusitupa, Milla 2021: Passiivilauseiden merkitys ja käyttö yhdellä ilomantsilaispuhujalla. – Sananjalka 63, 55–78.

Uusitupa, Milla 2021: Suomalainen kielimaisema elettynä ja koettuna. (Kirja-arvostelu.) – Virittäjä 125 (3), 457–464.

Uusitupa, Milla 2021: When Finnish and Karelian person systems come together: Comparing open person constructions in Border Karelian dialects. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri 12, 397–431.

Uusitupa, Milla 2021: Subjektin merkintä tverinkarjalan pidiä-, šuaha– ja voija-konstruktioissa. – Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 98, 399–436.

Uusitupa, Milla 2022: Kielten ja kulttuurien rinnakkaiseloa Inkerinmaalla ja Setomaalla. (Kirja-arvostelu.) – Virittäjä 126 (2), 291–299.

Uusitupa, Milla – Koivisto, Vesa 2020: Monikielinen Raja-Karjala. – Leena Kolehmainen, Helka Riionheimo & Milla Uusitupa (toim.), Ääniä idästä. Näkökulmia Itä-Suomen monikielisyyteen, 143–190. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1461. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Uusitupa, Milla & Koivisto, Vesa 2021: Raja-Karjalan kouluolot. – Koulu ja menneisyys 58, 98–129.

Esitelmät

Minor Finnic Languages 1, 2.–3.6.2022 (Uppsala):

Uusitupa, Milla: The Karelian Simple Passive: meaning and use.

 

Tutkija tavattavissa -verkkovierailu, Espoonlahden lukio 25.5.2022:

Uusitupa, Milla: Puhutun ja kirjoitetun kielen eroista.

 

XLVIII Kielitieteen päivät, 12.–14.5.2022 (Turku):

Koivisto, Vesa: Kirjasuomen teonnimileksikaalistumia.

Palander, Marjatta & Riionheimo, Helka: Mis paissah sih rukah? Kansanlingvistinen kuuntelutesti Tverissä.

Uusitupa, Milla: Monikkomuotojen vaihtelu yhdellä rajakarjalaispuhujalla. (Esitelmä työpajassa ”Persoonan rajat”.)

Uusitupa, Milla & Suomalainen, Karita: Persoonan rajat. Persoonakategorian kieliopillista tarkastelua puhutun kielen aineistoissa. (Työpajan ”Persoonan rajat” aloitusesitelmä.)

 

XVIII Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen (KäTu) symposium 21.–22.5.2021 (Helsinki):

Lång, Juha, Penttilä, Esa, Riionheimo, Helka, Suokas, Juho & Vottonen, Erja 2021: Translatorisuus tutkijan työssä.

 

Tutkija tavattavissa -verkkovierailu, Kalajoen lukio 18.3.2021:

Milla Uusitupa: Karjala ja saame – Suomessa puhuttavat suomensukuiset vähemmistökielet.

 

Workshop on online resources for Uralic students. The COPIUS Winter School 1.–5.2.2021:

Uusitupa, Milla: Online materials for Karelian.

 

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen nykysuuntauksia ja tulevaisuudennäkymiä, Suomen Pietarin-instituutti, 13.3.2020 (Pietari):

Palander, Marjatta: Tutkimushanke KATVE: karjala Tverissä ja Suomessa

Riionheimo, Helka: Kiännä da elvytä: kääntäjänkoulutusta karjalankielisille

 

Kieli, valta ja osallisuus. Koneen Säätiön kieliohjelman loppuseminaari, 28.1.2020 (Helsinki):

Riionheimo, Helka: Elpyvä karjalan kieli parantaa naapuruutta

 

Nuorten Tiedeakatemian Akatemiaklubi, 27.1.2020 (Helsinki):

Uusitupa, Milla: Suomen ja karjalan rajalla: rajakarjalaismurteiden avoimet persoonaviittaukset

 

XLVI Kielitieteen päivät 16–18.5.2019 (Joensuu), työpaja “Kymmenen vuotta karjalan kielen ja kulttuurin opetusta Itä-Suomen yliopistossa”

Giloeva, Natalia: Kuibo parem karjalakse? – Luajimmo nygösty uuttu karjalan kieldy yhtes!

Karlova, Olga: Vienankarjalan opetuksesta Itä-Suomen yliopistossa

Koivisto, Vesa: Konsonanttiyhtymä -tsk- suomen murteissa

Kok, Maria: Itämerensuomen refleksiivinen pro-aines ja refleksiiviset omistusilmaukset

Massinen, Henna: Karjalaisten lehmän- ja hevosennimien venäläisperäisyyden ajallinen ja paikallinen variaatio

Moshnikov, Ilia: Karjalan ja suomen kielen rajalla: tapaustutkimus variaatiosta Suojärven rajakarjalaismurteessa

Riionheimo, Helka & Kuusi, Päivi: Kiännä da elvytä! Kääntäjänkoulutusta karjalankielisille

Tavi, Susanna: ”Tuldihi šanat. Toizet kieleh näh.” Muistikävely tverinkarjalaisen leksikaalisen aineiston keruumenetelmänä

 

Multilingual Awareness and Multilingual Practices, 22–24.11.2018 (Tallinna):

Tavi, Susanna & Riionheimo, Helka: Fieldwork practices with kariela–horma bilinguals.

 

Langnetin ”Monikielisyys ja kielikontaktit” -teemaryhmän tekstiseminaari, 8.11.2018 (Joensuu):

Moshnikov, Ilia: NUT-partisiipin variaatio rajakarjalaismurteissa kielikontaktitutkimuksen näkökulmasta.

Tavi, Susanna: Lexical memory walking with Tver Karelians: Preliminary research position and definition challenges of the lexical items.