Luukku 22

Karjalaini roštuonkalenteri ~ Karjalane raštavankalendari ~ Karjalaine rastavankalenduaru

22. talvikuuta ~ 22. raštavankuuda ~ 22. talvikuudu

Paginal ollah Kokan Man’oi (Maria Kok) da Hiloin Natoi (Natalia Giloeva)

Rastavan vuotanduaigu on pertilöin ruokinduaigu

Natoi: Jogo, Man’oi, olet omat pertit ruokkinuh?

Man’oi: Pertit ruokkinuh? Mittumiibo pertilöi pagizet? Kažiloigo? A milbo heidy syötät? Pudrolgo?

Natoi: Perti ei ole niken, sie eletäh! Da ruokkie on kabrastua: konzu pölylöi pyhkit da lattieloi pezet.

Man’oi: Aaa, nygöi ellendän. Sanotah suomeksegi ‘pirtti’, da meil on sežo vahnu verbi ‘ruokota’ da adjektiivu ‘ruokoton’. Jälgimäine  merkiččöy ‘ylen reduhine’. Natoi, ole moine hyvä da opasta minuu karjalakse pertilöi ruokkimah putilleh!

Natoi: Tiettäväine opastan! Ezmäi sinul pidäy eččie suuri rengi.

Man’oi: Miksebo minulleni täh  rengii pidäy? Iče duumaičin ruokkie!

Natoi: Rengi karjalakse ei ole ristikanzu. Suomekse sanotah ‘sanko’ libo ‘ämpäri’. Valammo sih lämmiä vetty da panemmo muilua. Muga! A nygöi, ota vihko da pane rengih.

Man’oi: Minul olis poijan vahnu matematiekan vihko. Kuibo sil lattiet pezet?

Natoi: Ga sil nikui! Čälliät vai kai. Suomekse meijän vihko on ‘luuttu’ libo ‘rätti’, a karjalakse pidäy matematiekkah niškoi tetratti!

Man’oi: A voi voi! Äijän pidäy opastuo, tahtonen putilleh pertin ruokkie!

Natoi: Onnuako vastal olet lattiet pyhkinyh vai mil?

Man’oi: Vastal, vastal, enhäi vihtal! Tiijustin, gu karjalakse vastu on lattieloih niškoi, ga sidä sežo kylysgi käytetäh. Vihtuahäi karjalazil ni vouse ei ole?

Natoi: Eule, muite šuutkakse olen sanoldannuh.  Nygöi maltat karjalakse pertit ruokkie putilleh. Sih näh pidäy rengi…

Man’oi: da vihko…

Natoi: da lämmiä vetty da muilua…

Man’oi: da vastua ei pie unohtua!

Natoi: Nygöi voit alevuo da rauhas vuottua Rastavua. Oldahes ruokkimattomat pertit kabrastamattah. Ruokkimizet kabrastamal ei loppietahes, vai ližetäh.

Man’oi: Muga, nygöi pidäy neče bauhundu loppie.

Natoi: Rauhažua Rastavua sinulles dai perehelles!

Man’oi: Passibo, hyviä Rastavua teile sežo!

 

Man’oi varustahes pertilöin ruokindah. Kuva: Margarita Kemppainen