Luukku 18

Karjalaini roštuonkalenteri ~ Karjalane raštavankalendari ~ Karjalaine rastavankalenduaru

18. talvikuuta ~ 18. raštavankuuda ~ 18. talvikuudu

Terveh teile, tulgua opastumah karjalan kieleh keviäl 2021 Jovensuun rahvahanopistoh. Kursan aigua pagizemmo karjalakse, luvemmo eriluaduzii tekstoi, kuundelemmo karjalankielisty radivuo da kačommo karjalankielizii programmoi. Luajimmo karjalan kielen perussanastoh da kielioppih liittyjii harjaituksii. Kursu pädöy kaikile karjalan kielen suvaiččijoile da joukkoh voijah tulla kaikin, jatko-opastujat dai net, ket nikonzu ei opastuttu karjalah. Kursan aigua tuttavummo kaikkih karjalan kielen murdehih. Kursan opastajannu on livvinkarjalaine Il’l’u Mošnikov.

Ilmoittuakseh kursale voit jo nygöi Jovensuun Rahvahanopiston sivuloin libo telefonan kauti. Kursu algavuu 11. pakkaskuudu 2021. Opastundua pietäh joga nedälii, ezmässargiloin 16.45-18.15 aigua, luokas 306, adressi: Papinkatu 3, Jovensuu.

Tulgua terveh opastumah! Hyviä Rastavua da tulijua Uuttu Vuottu!

Il’l’u

https://www.opistopalvelut.fi/joensuu/course.php?l=fi&t=13892