Luukku 20

Karjalaini roštuonkalenteri ~ Karjalane raštavankalendari ~ Karjalaine rastavankalenduaru

20. talvikuuta ~ 20. raštavankuuda ~ 20. talvikuudu

Kirjutettih Johnny Haataja ta Eero Klaavo

Jortanolla käymini

Vieristä on pravoslaunoin kirikön Jumalan ilmeštymisen pruašniekka, kumpasešša muissellah Hristossan kaštetta Jortanon jovešša. Še on šuuri pruašniekkapäivä, mi keryäy rahvašta yhtehiseh sluušpah. Päivän aikana on tapana kulkie ristisuatošša toimittamah šuuri vejen pyhityš, kumpani liittäy pruašniekan Hristossan kaštien muistamiseh.

Vejen pyhityš toimitetah luonnošša, kirikössä tahi minnih järven rannašša. Rikeneh še ruatah juštih luonnon vesistön vierellä, šentäh kun Iisussaki kaššettih Jortano-jovešša. Vejen pyhitykšeššä ristie uitetah kolme kertua nellinurkkasessa avannošša ta molitah Jumalua, jotta Pyhä Henki pyhittäy vejen. Nimi vieristä juohattau veteh ta ristih. Vien ili vejen risti šanelou juuri vejen pyhitykšeštä.

Sluušpašša vesi pyhitetäh välittämäh Jumalan armuo. Tätä pyhitettyö vettä pietäh šuurešša kunnivošša ta šiinä šuatetah uija tahi pyhyä vettä viijäh kotih, jotta plaholovie šillä koti, ruoka tahi minih aštie. Pyhällä vejellä on voijeltu niise kipeitä kohtie.

Niinä päivinä Iisussa tuli Galileijan Nasaretista ta Iivana kašto Hänet Jortanojovešša. Konša Iisussa nousi veještä, taivahat avauvuttih ta Henki laškeutu Iisussan piällä niin kuin kyyhkyni. Taivahista kuulu iäni: Šie olet Miun armaš Poikani. Šiuh Mie olen mieltyn. (Markin jevanheli 1: 9–11.)

Kuva: Olga Karlova

Jortanolla käynti

Loppiainen on ortodoksisessa kirkossa Jumalan ilmestymisen eli teofanian juhla, jolloin muistellaan Kristuksen kastetta Jordan-joessa. Se on suuri juhlapäivä, joka kerää paljon kansaa yhteiseen jumalanpalvelukseen. Päivän aikana on tapana kulkea ristisaatossa suorittamaan suuri vedenpyhitys, joka liittää juhlan Kristuksen kasteen muistamiseen.

Vedenpyhitys voidaan toimittaa luonnossa, kirkossa tai vesistöjen äärellä. Usein se toimitetaankin juuri luonnonvesien äärellä, koska Jeesuskin kastettiin Jordanin virrassa. Toimituksessa ristiä käytetään kolme kertaa jäähän hakatussa ristinmuotoisessa avannossa ja rukoillaan, että Pyhä Henki pyhittäisi veden. Loppiaisen karjalankielinen nimi vieristä viitaakin veteen ja ristiin. Veen rista eli veden risti kertoo vedenpyhityksestä.

Toimituksessa vesi pyhitetään Jumalan armon välittäjäksi. Tätä pyhitettyä vettä pidetään suuressa arvossa ja siinä saatetaan uida ja ottaa sitä mukaan esimerkiksi kodin, ruoan tai esineiden siunaamiseen tai sairaan ruumiinosan voiteluun.

Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. Ja taivaista kuului ääni: Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä ole mieltynyt. (Markuksen evankeliumi 1:9–11.)

Sanasto

vieristä – loppiainen, pravoslaunoi – ortodoksinen, Iisussa Hristossa – Jeesus Kristus, sluušpa – jumalanpalvelus, molitah Jumalua – rukoillaan, juohattau – viittaa

Lähteet

Teofania – Kristuksen kaste


https://www.ortodoksi.net/index.php/Teofania
https://www.ort.fi/uutishuone/2020-01-03/teofania-kristuksen-kasteen-ja-pyhan-kolminaisuuden-ilmestymisen-juhla-61
https://www.ortodoksi.net/index.php/Pyhitetty_vesi
Virtaranta, Pertti 1958: Vienan kansa muistelee. Porvoo: WSOY. s. 582–583.