Aiemmat tutkimushankkeet

Aiemmat hankkeet

Suomen ja karjalan rajalla: näkökulmia lähisukukieliin ja niiden murteisiin (FINKA). 2011–2014 (johtaja: Marjatta Palander), Suomen Akatemia.

Kielikorpuksia Suomen itärajalta (SILK) 2013–2015 (johtaja: Marjatta Palander), Koneen Säätiö, ja SILK 2, 2016–2017 (johtaja: Vesa Koivisto), Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö; kummankin hankkeen tavoitteena oli Raja-Karjalan korpuksen koostaminen ja viimeistely. Ks. Palander ym. 2019: Kielikorpuksia Suomen itärajalta. Teoksessa Multilingual Finnic – Language contact and change, toim. Sofia Björklöf & Santra Jantunen.

Kääntäminen, elvytys ja uhanalainen karjalan kieliKiännä, 2015–2018 (johtaja: Helka Riionheimo), Koneen Säätiö.

Language Contacts at the Crossroads of Disciplines, 2012–2014 (johtaja: Helka Riionheimo), Koneen Säätiö.

Raja-Karjalan karjala, 2009–2011 (johtaja: Marjatta Palander), Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö.  Hankkeessa litteroitiin äänitteitä Raja-Karjalan korpusta varten.

Pohjois- ja eteläkarjalaisten kielellinen identiteetti, 2003–2005 (johtaja: Marjatta Palander), Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö.